Activiteiten 2022: training en ondersteuning op maat

Begin 2022 werd het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken afgerond. Om de opgedane practice-based kennis, inzichten en methodieken te verspreiden en borgen in de praktijk organiseren we in 2022 diverse kennissessies, ondersteunen we enkele gemeenten en hun partners individueel bij implementatie, en behouden en breiden we ons bestaande netwerk – en daarmee onze kennis – uit. Zo houden we zicht op relevante ontwikkelingen, blijven we knelpunten identificeren, en leren we wat de werkzame elementen zijn voor een integrale aanpak in kwetsbare wijken.


‘Crash course’ in het verduurzamen van kwetsbare wijken

Het blijkt het in de praktijk nog knap lastig om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. Daardoor wordt de verduurzaming vaak alsnog eenzijdig als een technisch vraagstuk opgepakt, en dat is zonde. Daarom ontwikkelden Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut een crash course voor gemeenten en hun partners. We gebruiken hiervoor onder meer onze ervaringen uit drie jaar experimenteren met achttien gemeenten.

Met voorbeelden uit binnen- en buitenland laten we zien dat er grote kansen liggen in een samenhangende aanpak van de duurzaamheids- en leefbaarheidsopgave. Niet alleen groeit daarmee het draagvlak onder bewoners, ook levert het op lange termijn betere wijken op. De training heeft als doel inzicht en handelingsperspectief te bieden aan professionals die betrokken zijn bij de energietransitie in kwetsbare wijken.


Langere ondersteuning

Wij bieden de mogelijkheid om uw gemeente langer te laten begeleiden bij de wijkgerichte aardgasvrijtransitie middels interventies die helpen om verder te komen met deze ingewikkelde opgaven. We merken dat veel gemeenten en partners het werken met een brede integrale aanpak onderstrepen, maar dat ze in de praktijk moeilijk van wal komen. Daarom ondersteunen we een aantal gemotiveerde gemeenten en hun partners met het echt doorleven van onze geleerde lessen en het starten met het verbinden van opgaven. Een blauwdruk voor zo’n ondersteuningstraject is er niet; we leveren maatwerk.

Hebt u interesse in de ‘crash course’, of wilt u meer weten over de optie om gedurende een langere periode ondersteund te worden? Neem dan contact op met Anne Kunst.

Kwetsbare-wijken kleur