Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

De afgelopen jaren zijn waardevolle lessen geleerd over het koppelen van de energietransitie in kwetsbare wijken aan andere opgaven, waarbij het verbeteren van de leefbaarheid centraal staat. Deze kennis willen we ook in andere wijken laten landen. Dit jaar blijven we daarom actief leren. Dat doen we niet alleen middels verschillende kennissessies, maar ook door ons bestaande netwerk te verstevigen en uit te breiden. Daarnaast ondersteunen we enkele gemeenten en hun partners een-op-een bij hun implementatie.

We doen dit vanuit onze ervaring die in de periode 2018-2021 is opgedaan met het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Daarbij werkten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut met achttien gemeenten samen aan een integrale verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken waarbij verbetering van leefbaarheid centraal stond.

Oproep

Crash course in het verduurzamen van kwetsbare wijken

Een integrale, sociale én milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Dat klinkt goed! Veel gemeenten beseffen dat ‘van het aardgas los’ gaan nieuwe kansen biedt voor het verbeteren van kwetsbare wijken en wijken die dreigen af te glijden. Toch blijkt het in de praktijk nog knap lastig om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. Daardoor wordt de verduurzaming vaak alsnog eenzijdig als een technisch vraagstuk opgepakt, en dat is zonde. Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelden daarom een crash course voor gemeenten en hun partners. We gebruiken hiervoor onder meer onze ervaringen uit drie jaar experimenteren met achttien gemeenten.

Meer informatie en aanmelden