Voor huurders

Waarom renoveren en verduurzamen?

Een huurder is verantwoordelijk voor het kleine onderhoud zoals een lekkende kraan of het bijvullen van de CV installatie. Dit is vastgelegd in een ‘Service Level Agreement’ (SLA) tussen de huurder en verhuurder. Een woningcorporatie voert periodiek onderhoud uit op de woningen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van een nieuwe CV ketel of dubbel- of triple beglazing. Daarnaast vindt om de twintig tot veertig jaar groot onderhoud plaats dat ook wel een renovatie wordt genoemd. Tijdens een renovatie wordt bijvoorbeeld de keuken vervangen , de badkamer vernieuwd en/of de gevel verder geïsoleerd.

Platform31 stimuleert woningcorporaties om de renovatie van een hoogbouwflat te combineren met de verduurzamingsopgave. Verduurzamen betekent het beter isoleren van een woning zodat er minder gas nodig is om de woning te verwarmen. Daarnaast kunnen zonnepanelen op het dak van de flat of de gevel worden aangebracht of kan de restwarmte uit een lokale fabriek worden ingezet om de woningen te verwarmen. De aanpassingen verschillen per flat.

Het verduurzamen van alle woningen, dus ook de hoogbouwflats, is nodig om de CO2 uitstoot in Nederland te verminderen en zo de opwarming van de aarde te remmen. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs met doelstellingen die in 2050 moeten zijn bereikt. Ondanks dat 2050 nog ver in de toekomst ligt is het belangrijk een start te maken.
De verduurzaming van de woningvoorraad biedt ook voor u als huurder voordelen. De isolatie van uw woning zorgt voor een lagere energierekening en minder geluidsoverlast van buiten. De tocht in huis vermindert en bij de juiste luchtcirculatie verdwijnen eventuele vochtproblemen.

In de periode 1945 – 1975 zijn veel hoogbouwflats gebouwd. Verschillende soorten flats vragen om een andere aanpak voor verduurzaming maar hebben ook vaak soortgelijke kenmerken. Het ontwikkelen van verduurzamingsconcepten is het doel van dit project. Soms zijn er al maatregelen toegepast zoals het aanbrengen van dubbel glas of het dichten van luchtdoorlatende kieren. Daarnaast weet u als bewoner uit ervaring welke maatregelen wel of niet passen in uw woning. Een open houding is zowel voor de corporatie als voor bewoners voordelig in een renovatietraject.

Wat is de rol van Platform31?

Er valt veel winst te behalen bij de verduurzaming van hoogbouwflats. De verduurzaming gaat niet snel genoeg en dit komt bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden en het extra werk dat verduurzamen oplevert. Platform31 wil met dit project barrières wegnemen. Het moet voor woningcorporaties makkelijk zijn om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Bij de verduurzaming van hoogbouwflats zien we een belangrijke rol voor huurders. In alle stappen die genomen moeten worden bij een renovatie is het gesprek tussen verhuurder en huurder van groot belang. Zowel bij het plannen, uitvoeren en afronden van het proces moeten bewoners betrokken worden. De ervaring leert dat het niet makkelijk is, maar dat goede communicatie voordelen biedt voor alle betrokken partijen. Daarentegen veroorzaakt een gebrek aan communicatie moeilijkheden voor iedereen. Daarom zet het project de eigenaar van het gebouw en de huurder centraal.

In dit project ontwerpen we met een aantal deelnemende woningcorporaties een plan om een flat te verduurzamen. Dit plan zetten we vervolgens om naar een concept dat ook door andere corporaties toegepast kan worden. Hiermee verlagen we de drempel voor andere woningcorporaties om hoogbouwflats te verduurzamen.
In dit traject kijken we naar de volgende onderdelen in een renovatie:

  • Een analyse van de benodigde maatregelen.
  • Een overzicht van de wensen van de woningcorporatie en de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.
  • Een uitvraag van de wensen van de bewoners.
  • Een verkenning van de technische oplossingen die kunnen worden toegepast.
  • Het afwegen van de verschillende wensen en belangen tegen de kosten van verschillende oplossingen.
  • Een heldere besluitvorming met goede communicatie tussen verhuurder en huurder.
  • Het vaststellen van het concept verduurzamingsplan (modulair opgebouwd).
  • Het aanbesteden (EMVI) van het verduurzamingsplan.
  • Het geven van de opdracht aan een aannemer en het starten van de renovatie.
  • De constante communicatie tijdens en na de uitvoering.

Platform31 bundelt de ervaringen publiceert het resultaat in de vorm van verduurzamingsconcepten.

Lewis Eloit Flat Ommoord (68)