Het project in relatie tot andere programma’s

Renovatiesprong

Het aanjaagprogramma Renovatiesprong maakt proposities voor particulieren waarmee ze de eigen woning kunnen aanpakken. Met als doel: slim renoveren met een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Met steden, een landelijk platform van innovatieve fabrikanten en lokale uitvoerders ontwikkelen we een aanbod op maat voor particuliere eigenaren en VvE’s. Dit aanbod bevat maatregelen gericht op verbetering van wooncomfort, woninguitbreiding en levensloopbestendigheid.

VvE. nul op de meter / nom ready

Hoe kunnen VvE’s de renovatie van hun pand combineren met een sprong naar duurzaamheid? Platform31 begeleidt VvE’s in het proces naar een Nul op de Meter-renovatie en richt zich daarbij specifiek op de schaalbaarheid van de oplossingen. Zodat de markt straks binnen afzienbare tijd steeds meer appartementencomplexen naar Nul op de Meter kan renoveren en een comfortabele woonomgeving voor de bewoners binnen handbereik brengt.

Huren met Energie

Dit programma ondersteunt woningcorporaties bij het verduurzamen van hun sociale woningvoorraad naar een Energie lndex van 1,4 in 2020 én naar energieneutraal in de periode daarna. Energieambassadeurs helpen corporaties bij het opzetten en implementeren van een energiebeleidsplan, bieden informatie over verschillende renovatieconcepten, helpen bij het opstellen van de businesscase en ondersteunen bij het organiseren van draagvlak. Daarnaast reikt Platform31 actief kennis uit via bijeenkomsten, een nieuwsbrief en op de website.

Warmtesprong

Wat is de bijdrage van een warmtenet aan een CO2-neutrale gebouwde omgeving en welke randvoorwaarden en criteria horen daarbij? In dit experiment ontwikkelt Platform31 instrumenten en middelen die corporaties kunnen gebruiken bij de afweging voor een warmteaansluiting. Aan de hand van concrete casussen gaan we in op de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op warmtenetten.

Circulaire woningbouw

De end-of-life-scenario’s van bouwmaterialen en gebouwen spelen een prominente rol bij circulair bouwen: wat als een pand straks niet meer voldoet in haar oorspronkelijke functie? Zijn die materialen anders inzetbaar dankzij een milieuvriendelijk proces of transformatie? Toenemende schaarste in fossiele grondstoffen maakt circulair slopen, bouwen en renoveren steeds interessanter. Platform31 helpt woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten op weg in de circulaire economie. En verkent in een leertraject kansen én concrete toepassingsmogelijkheden van circulaire principes op de woningmarkt.

Lewis Eloit Flat Ommoord (69)