Bijeenkomsten Verduurzaming hoogbouw

Tijdens een aantal bijeenkomsten gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats.

Bijeenkomsten Verduurzaming hoogbouwflat

1.1 Bewonersparticipatie (1e bijeenkomst)

Wanneer: dinsdag 19 september 2017

De deelnemers leren elkaars casus en uitgangssituatie kennen aan de hand van korte presentaties. Een expert geeft een introductie van de onderdelen van bewonerscommunicatie. De deelnemers zetten de grote lijnen uit van hun benadering met betrekking tot de eigen casus en gaan daarin met elkaar in overleg. We halen vanuit de verschillende corporaties de belemmeringen, behoeftes, mogelijkheden en onmogelijkheden op. We presenteren diverse tools en documenten welke we na dit dagdeel verder uitwerken voor de volgende bijeenkomst.

Resultaten: Deze bijeenkomst levert een eigen opzet voor bewonerscommunicatie op die verder kan worden uitgewerkt binnen de organisatie. Platform31 gebruikt de uitkomsten van de bijeenkomst als startpunt voor de modelaanpak.

1.2 Bewonersparticipatie (2e bijeenkomst)

Wanneer: dinsdag 14 november 2017

In het 2e dagdeel zal de ontwikkelde tool/documenten worden uitgelegd en uitgereikt worden aan de deelnemende corporatie om vervolgens binnen de organisatie te kunnen gebruiken. We blikken terug en kijken vooruit op de bewonerscommunicatie met betrekking tot de cases en bredere ervaring van de deelnemers. Wat werkt wel en niet in de aanpak. Na een gezamenlijk start gaan we aan de hand van een intervisie werkvorm met elkaar in gesprek waarbij deelnemers een eigen vraag kunnen inbrengen.

Resultaten: De deelnemers hebben ervaringen kunnen delen en nemen punten mee die ze willen gaan toepassen. Daarnaast worden na deze 2e sessie de documenten verder uitgewerkt en vervolgens definitief verstrekt zodat de corporaties er mee kunnen gaan werken.

2.1 Technisch financiële mogelijkheden (1e bijeenkomst)

Wanneer: dinsdag 3 oktober 2017

De deelnemers krijgen een serie voorbereidingsvragen die een uitgangspositie voor de bijeenkomst vormen. In de sessie halen we vanuit de verschillende corporaties de belemmeringen, behoeftes, mogelijkheden en onmogelijkheden op. Onder leiding van experts op het gebied van volkshuisvesting, duurzaamheid en duurzaam renoveren gaan in gesprek over het gehele portfolio en de specifieke casus. We formuleren knelpunten, kennis tekorten en uitzoekpunten met een partij die daarmee verder aan de slag gaat.

Resultaten: De eigen overwegingen worden gespiegeld aan de hand van de andere deelnemers en experts waarbij we de onderbouwde keuzes documenteren. Na deze bijeenkomst kunnen de deelnemers binnen de organisatie verder aan de slag met planvorming.

2.2 Technisch financiële mogelijkheden (2e bijeenkomst)

Wanneer: dinsdag 28 november 2017

In het 2e dagdeel zal de technisch financiële tool en bijhorende documenten nader uitgelegd worden aan de deelnemende corporatie op basis van de aangeleverde input. We gaan in op vragen en bespreken de toepassing op de verschillende cases.

Resultaten: Na deze sessie zijn de deelnemende corporaties in staat op een eenvoudige wijze voor het bestaande bezit de diverse scenario’s in beeld te brengen met daarbij de consequenties van een bepaalde ingreep. Hiermee kunnen professionals binnen de corporaties een snelle, goed onderbouwde en efficiënte afweging maken om een complex aan te pakken. Platform31 blijft de tools verder ontwikkelen.

3.1 Prestatief aanbesteden (1e bijeenkomst)

Wanneer: dinsdag 12 december 2017

De deelnemers presenteren aan elkaar de geformuleerde conceptopdracht met minimale en maximale vereisten. Ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen op het vlak van prestatief aanbesteden. Ook presenteren we concept aanbestedingsdocumenten welke na dit dagdeel verder uitgewerkt worden voor de volgende bijeenkomst. Minimale vereisten en kaders worden vanuit de visie van de deelnemende corporatie geformuleerd en geprioriteerd om dit na deze sessie verder uit te kunnen werken in werkbare documenten waarmee de corporaties een goede uitvraag kunnen realiseren.

Resultaten: Een goed en compleet beeld van kaders vanuit de corporatie om deze complexen aan te besteden.

3.2 Prestatief aanbesteden (2e bijeenkomst)

Wanneer: dinsdag 16 januari 2018

De aanbestedingstool en documenten worden uitgelegd, besproken en uitgereikt aan de deelnemende corporatie om vervolgens binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De corporaties worden in deze sessie meegenomen om vervolgens zelfstandig op eenvoudige wijze een aanbesteding voor een dergelijk complex op te kunnen zetten.

Resultaten: Het resultaat van deze sessie is dat de corporatie op basis van de eigen portfolio strategie en/of strategisch voorraadbeleid en alle andere bijhorende kaders de middelen in handen krijgt om een weloverwogen keuze te maken in de wijze waarop de hoogbouw in de markt kan worden aanbesteed en daarmee kan worden verduurzaamd.

Doet u mee?

Wilt u deelnemen aan het project? Neem dan contact op met Thieu Platenburg of Niels Gastkemper

Lewis Eloit Flat Ommoord (29)