Verduurzaming hoogbouw

De verduurzaming van de woningvoorraad is een flinke opgave. Het Energieakkoord benadrukt de urgentie door te stellen dat alle burgers in 2050 in een energieneutraal huis moeten wonen. Veel energiebesparende maatregelen richten zich op laagbouw, terwijl er juist in de verduurzaming van hoogbouwflats veel winst te behalen valt.

In het project Verduurzaming hoogbouw gaat Platform31 samen met een groep woningcorporaties op zoek naar slimme oplossingen. In samenwerking met corporaties, huurders, aannemers en toeleveranciers ontwikkelen we modulaire concepten voor de renovatie van flats vanaf vijf woonlagen gebouwd in de periode 1945-1975.

De focus ligt hierbij niet alleen op verduurzamen, maar ook op het wooncomfort van huurders. Verder kijken we naar zowel het in één keer verduurzamen naar energieneutraal of Nul op de Meter als het stapsgewijs verduurzamen naar label B, A of A++. Platform31 voert dit project uit met financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes.

Doet u mee?

We zoeken voor dit project woningcorporaties die het verduurzamen van hoogbouw willen combineren met de ontwikkeling van concepten voor de hele sector. Doet u mee? Klik hier voor meer informatie.

Lewis Eloit Flat Ommoord (2)