Leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken

In veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Platform31 organiseert daarom een leerkring Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken. Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Commerciële utiliteitsgebouwen kennen verschillende eigendomssituaties en zijn soms onderdeel van een VvE. Er zijn verschillende partijen betrokken met allen hun eigen belangen. De energievraag kan anders liggen dan bij woningen en ook de financieringsmogelijkheden verschillen. Toch zullen ook deze gebouwen in veel gevallen moeten worden verduurzaamd en van een alternatieve warmtebron worden voorzien.

De afgelopen maanden heeft Platform31 gewerkt aan het opzetten van een kennisgroep waarin nu een 20-tal gemeenten vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw in of nabij aardgasvrije wijken. Zie voor meer informatie en inspiratie over aardgasvrije wijken ook het Programma Aardgasvrije Wijken.

Onderwerpen die in de leerkring naar voren komen zijn:

  • Communicatie & participatie van gemeenten richting bedrijven en andersom
  • Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken
  • Consequenties aardgasvrije bedrijfsvoering voor werkprocessen en financiën van bedrijven
  • Wat te doen met aandacht van gemeenten voor naast woonwijken gelegen bedrijventerreinen: hoe kunnen zij elkaars transitie ondersteunen?
  • Verbouw vs. sloop-nieuwbouw van panden (utiliteit en woningen)?

Kennisbehoefte peilen

Wij willen graag beter inzicht krijgen in de kennisbehoefte van gemeenten. Hierbij kun je ons helpen door deze enquête in te vullen.

Meedoen?

Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten. Gemeentelijke projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan en beleidsmakers kunnen aan de leerkring deelnemen. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe werkt het?

Deelname aan de leerkring is kosteloos, m.u.v. aanvullende gezamenlijke projecten en onderzoek. De kennis- en leerkring is opgezet met de VNG, RVO en BZK, Programma Aardgasvrije Wijken. Platform31 organiseert contact tussen deelnemers en de open en besloten bijeenkomsten. Platform31 organiseert het ophalen van kennisvragen, de kennisontwikkeling en -delen in samenwerking met de deelnemers.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: Martijn.Kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 8317 1481.