'Nul op de meter' voor basisschool in gemeente Smallingerland

Platform31 start samen met de gemeente Smallingerland en het schoolbestuur PCBO met de Nul op de Meter renovatie van basisschool De Leister Igge in Opeinde. Doel van de renovatie is om het gebouw toekomstbestendig te verduurzamen, met een gezond hoogwaardig binnenklimaat en de kwaliteit van nieuwbouw, of beter. Het is één van de vijf pilots in het uitvoeringsprogramma ‘School vol Energie’. Dit programma ondersteunt schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen.

De gemeente Smallingerland stelt geld beschikbaar om samenwerkingsschool De Leister Igge in Opeinde te renoveren. Het is de bedoeling om het schoolgebouw zodanig te renoveren dat het op jaarbasis net zoveel energie opwekt als dat het verbruikt. Er is daarbij ook aandacht voor het creëren van een gezond binnenklimaat en een toekomstbestendig gebouw. Denk dan aan het aanbrengen van goede isolatie en het opwekken van duurzame energie (met bijvoorbeeld zonnepanelen). Ook bij de inrichting van het gebouw wordt rekening gehouden met duurzaamheid; de indeling, indien dat in de toekomst gewenst is, is makkelijk te veranderen. Na deze renovatie is De Leister Igge klaar voor een duurzame toekomst.

De renovatie van De Leister Igge is een pilotproject in het uitvoeringsprogramma ‘School vol Energie’. Dit programma is onderdeel van de Green Deal Scholen. Met vijf pilots helpt Platform31 schoolbesturen die voorop lopen met verduurzaming verder naar een energieneutraal gebouw. In dat kader werken Platform31, gemeente Smallingerland en het schoolbestuur PCBO samen aan het toekomstbestendig verduurzamen van deze basisschool. Om de samenwerking te bekrachtigen tekenden deze partijen onlangs een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst is de eerste stap in het onderzoeken van de haalbaarheid van dit project. Na de zomervakantie gaat het schoolbestuur aan de slag met een ontwerp en de planning.

Schermafbeelding 2016-07-15 om 18.30.07