Contact

Projectleider VvE’s en School vol Energie

06 14 43 76 63
olivier.lauteslager@platform31.nl

Olivier Lauteslager

Lees ook

Deze publicatie beschrijft het verhaal van Energiesprong: 6 jaar energietransitie. In de periode 2010-2016 heeft het innovatie- en experimentenprogramma in opdracht van het ministerie van BZK tal van energieneutrale gebouwrenovaties aangejaagd.

Hoe kunnen we de CO2-reductie de komende decennia vormgeven? En de gebouwenvoorraad – zowel woningen van particulieren, corporaties en beleggers, als kantoren, scholen, winkels en bedrijfsvastgoed – versneld energiezuiniger maken?

School vol Energie

Over Scholen

De gebouwenvoorraad — waaronder scholen — is grotendeels verouderd en niet energiezuinig. Er is een energietransitie nodig en meer aandacht voor circulair inkopen en aanbesteden. Platform31 onderzoekt nieuwe wegen om dit proces te versnellen. Via kennisdeling en aanjaagprogramma’s zetten we in op de ontwikkeling van een nieuw businessmodel dat vraag en aanbod en verschillende partijen bij elkaar brengt.

Het uitvoeringsprogramma ‘School vol Energie’ ondersteunt schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Het programma is onderdeel van de Green Deal Scholen. Met pilots helpt Platform31 schoolbesturen die voorop lopen met verduurzaming verder naar een energieneutraal gebouw. Zodat zowel leraren als leerlingen zien en begrijpen wat het effect is van hun nieuwe leeromgeving en zij ambassadeurs worden van duurzaam gedrag.

De opgave

Schoolbesturen moeten hun gebouwen verduurzamen en energie besparen. Gemiddeld zijn basisschoolgebouwen 42 jaar oud en de huisvesting voor voortgezet onderwijs 38 jaar. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 7 procent van de gebouwen een energielabel heeft. Daarvan heeft 75 procent een energielabel C of lager. Een kwart van de gebouwen reikt zelfs niet verder dan energielabel G. Het binnenmilieu en de energetische kwaliteit van de meeste scholen laat duidelijk te wensen over. Beide factoren leiden tot slechte leer- en werkomstandigheden en onnodig hoge exploitatielasten. Hoogste tijd dus voor een grondige aanpak. En dat kan met een Nul op de Meter renovatie: betaalbaar, snel (voor scholen op maximaal vier weken) energieneutraal, met een gezond hoogwaardig binnenklimaat en de kwaliteit van nieuwbouw, of beter.

De oplossing

Dankzij het aanjaagprogramma School vol Energie profiteren scholen van gezonde uitgangspunten zoals een goed binnenmilieu, volledige ontzorging op beheer en onderhoud, een dekkende exploitatie en flexibel karakter. Dekking van kosten voor de renovatie gebeurt vrijwel volledig uit vermeden energie- en onderhoudslasten. De energierekening verdwijnt en er is sprake van minimaal onderhoud.

Een garantie op deze prestaties stelt financiers vervolgens in staat om langlopende en laagrentende leningen uit te zetten. Voor een klein gedeelte van de investering heeft het Rijk een renovatiebekostiging in het leven geroepen, tegen dezelfde garantievoorwaarden. Renovatie is daarmee verreweg favoriet geworden ten opzichte van nieuwbouw. Gebruikers profiteren van de overmaat van oude gebouwen en het milieu profiteert van het lage energie- en materiaalgebruik. Leerlingen zien en begrijpen wat het effect is van hun nieuwe leeromgeving en worden ambassadeurs van duurzaam gedrag.

Voor wie

Scholen vormen het inspiratiepunt van de wijk voor een gezonde, volhoudbare en inclusieve samenleving. Voor de schaalbaarheid van geformuleerde ambities richten we ons op innovatieve partijen, die deze bovenstaande ambities omarmen en in staat zijn om zich richting een industrieel leverancier te ontwikkelen. We vragen om een systematische aanpak voor een uitvoering van meerdere scholen. Tegelijkertijd proberen we met alle stakeholders de beweging te vergroten, het beleid aan te laten passen waar nodig en financieringsmogelijkheden te creëren.

IMG 0404

Pilot basisschool De Leister Igge

‘Nul op de meter’ voor basisschool in gemeente Smallingerland

Platform31 start samen met de gemeente Smallingerland en het schoolbestuur PCBO met de Nul op de Meter renovatie van basisschool De Leister Igge in Opeinde. Doel van de renovatie is om het gebouw toekomstbestendig te verduurzamen, met een gezond hoogwaardig binnenklimaat en de kwaliteit van nieuwbouw, of beter.

Lees meer over deze pilot

Pilot Stephanusschool

Een duurzame toekomst voor school in Schiebroek

De Stephanussschool in de Rotterdamse wijk Schiebroek is de eerste pilot van School vol Energie. Het gaat hier om een geschakelde MuWi H-school. Een peuterspeelzaal maakt onderdeel uit van het gebouw. De school staat op de lijst van vijftig aandachtspanden onderwijshuisvesting van de gemeente.

Lees meer over deze pilot