Roadmap voor een circulaire leefomgeving

Vanuit het Rijk is een transitieagenda opgezet die inzet op een 100 procent werkende circulaire economie in Nederland in 2050. Op dit moment wordt 9 procent van onze materialen geupcycled. Dit betekent dat we ons gedrag en huidig denken disruptief moeten veranderen. 60 procent van onze materiaalstromen zijn afkomstig uit de bouw, vandaar dat er vanuit Platform31 is geëxperimenteerd met een eerste circulaire gebiedsontwikkeling. Deze eerste pilot is in Den Helder gestart. Het eindresultaat van deze pilot was een roadmap waarmee je een standaard wijk kunt transformeren naar een circulaire wijk. Om de leerpunten van deze eerste pilot op te schalen zijn er nu verschillende sessies ingepland zodat ook andere gemeenten kunnen leren van circulaire gebiedsontwikkeling.

Nu er vanuit gemeenten binnen duurzaamheid ingezet wordt op energieopwekking, energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie moeten de eerste stappen ondernomen worden. De druk op het aardgasvrij en het verduurzamen van onze gebouwen neemt steeds meer toe. Hierdoor valt circulaire economie op de tweede plaats en wordt vaak niet als hoofddoel gezien. Dit is in strijd met het feit dat we in 2050 al afvalvrij moeten zijn en in 2030 ons afval moeten hebben gehalveerd. Hiermee bedoelen we dat materialen weer compleet moeten worden herbruikt.

De transitie naar een circulaire economie brengt daardoor veel obstakels met zich mee. Toch hoeven er niet alleen obstakels te zijn omtrent circulaire economie. Zo wordt er gesproken van concurrentievoordelen, het ontstaan van ruim 50.000 banen en 7 miljard omzet voor de Nederlandse economie. Dit klinkt allemaal aantrekkelijk maar hoe kan een gemeente hier nu slim op inspelen? Waar moet men beginnen om dit complexe onderwerp klein en simpel te houden?

Zoals al eerder genoemd, is er voor de eerste pilot een samenwerking gezocht met gemeente Den Helder. Hierbij is gestart met te kijken hoe de wijk in elkaar zit door middel van data-onderzoek. Zo is er onder andere onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat, typologie en (WOZ)-waarde van de woningen en naar woningeigenaren. Met deze data zijn we weer aan de slag gegaan. Door constant in gesprek te gaan met samenwerkingspartners en te blijven leren, hebben we uiteindelijk een roadmap samengesteld. Deze roadmap is verder door ontwikkeld tot een roadmap die op te schalen is voor andere gemeenten. De lessen die er zijn geleerd bij de gebiedstransformatie in Den Helder willen we graag doorgeven aan andere gemeenten.

roadmap-circulariteit-platform31