Kantoor vol energie

ValueCase

Stapsgewijs naar een gezond en comfortabel kantoor

Wat is nu de ambitie van een organisatie als het gaat om de huisvesting? Makelaars, huisvestingsadviseurs en facilitair managers worstelen vaak met deze vraag. Om die vraag adequaat te kunnen beantwoorden is onder aanvoering van Kantoor vol Energie de zogenoemde ValueCase ontwikkeld. In drie stappen maak je de ambities ten aanzien van je huisvestingsvraagstuk inzichtelijk.

De ValueCase is geen theorie die achter een bureau is bedacht. De ValueCase is ontwikkeld door intensief overleg met onder andere facilitair-, HR- en financemanagers uit toonaangevende organisaties, zoals PWC, Vebego, ANWB, BDO, ATOS, USGPeople en TNO.

De ValueCase methode bestaat uit drie stappen, namelijk inspiratie, indicatie en calculatie. Wanneer je deze drie stappen doorloopt ontstaat er een gemeenschappelijke ambitie over de huisvesting, die breed gedragen wordt en die als uitgangspunt dient voor je vraag aan de markt.

De ValueCase is een model en een aanpak om de meerwaarde van een renovatie naar een Kantoor vol Energie tot uiting te laten komen. Een Kantoor vol Energie is een gezond, comfortabel en bovendien energieneutraal kantoor. Uitgangspunt daarbij is een andere benadering van het vastgoed. Niet langer moeten kantoren als kostenpost worden gezien maar juist als bedrijfsmiddel. De huisvestingskosten bedragen vaak slechts tien procent van de bedrijfskosten. Het is daarom veel beter om te sturen op het renderen van die andere negentig procent, die veelal bestaat uit personeelskosten. Een besparing op alleen de energie scheelt per medewerker misschien een paar tientjes. Kan je hem maar een paar procent productiever laten zijn omdat hij in een comfortabelere en gezondere omgeving werkt, dan heb je het ineens over honderden euro’s.

Bij energieneutraal gaat het eigenlijk ook echt niet meer over de energierekening, maar over het juiste doen. Als je namelijk toch renoveert voor de komende 25 á 30 jaar, dan is het een no-brainer om het niet in één keer goed te doen. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan het imago van de gebruiker. Dat vertegenwoordigt ook een waarde. Hierdoor vallen de huisvestingskosten in het niet bij de meerwaarde van een Kantoor vol Energie.

Wanneer de ValueCase is doorlopen, kan op basis van de uitkomsten een ‘uitdagende uitvraag’ worden geformuleerd. Deze uitvraag biedt meer ruimte voor een innovatief aanbestedingsproces, waar de markt de ruimte krijgt om te innoveren en betere oplossingen aan te bieden. Dat ontbreekt er nu vaak aan, omdat al op voorhand veel wordt gespecificeerd of op energie labels en certificaten wordt gejaagd.

KvE-waardevolle huisvesting
(klik voor vergroting)

Download