Kantoor vol energie

De Nieuwe Norm

Anders leren nadenken over vastgoed met andere prestaties en met andere business- en samenwerkingsmodellen. Dat is in het kort de kern van ‘De Nieuwe Norm’ dat door Kantoor vol Energie is ontwikkeld. Een kantoor vol Energie is een gebouw zonder energierekening en levert een enorme bijdrage aan het primaire proces en de omgeving van de gebruikers. Een kantoor vol energie is betaalbaar voor de gebruiker, rendabel voor de eigenaar en/of investeerder en is toekomstbestendig.

Een korte introductie van De Nieuwe Norm vind je hieronder. Klik hier om naar de FAQ te gaan, waar je inhoudelijke antwoorden op de meest gestelde vragen vindt.

De Nieuwe Norm is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van integraal aanbod voor kantoorrenovaties, dat voldoet aan gegarandeerde minimumeisen.

Deze minimumeisen hebben specifiek betrekking op:

  • Energie
  • Productiviteit
  • Gebruikerstevredenheid

De Nieuwe Norm is de nieuwe standaard binnen het innovatieprogramma Energiesprong/Kantoor vol Energie. Logisch, want de Nieuwe Norm leidt tot betere en betaalbare kantoren die waarde toevoegen voor zowel de eigenaar als de gebruiker.

Energie

Op het gebied van energie geldt in de Nieuwe Norm, dat normaal gebruik in een kantoor niet meer energie vergt dan er op de locatie zelf kan worden opgewekt. Per saldo is het totale jaarverbruik niet hoger dan dat er gedurende dat jaar aan energie wordt opgewekt.

De mogelijkheden voor energieopwekking in de gebouwde omgeving zijn beperkt. Om energieneutraliteit op gebouwniveau te realiseren is daarom een vergaande reductie van het energieverbruik noodzakelijk; zowel het energieverbruik van het gebouw als het energieverbruik van de gebruiker. Als de totale jaarlijkse energieopwekking het totaal jaarverbruik overstijgt, is er sprake van een energiepositief kantoor.

Productiviteit

Het kantoor heeft een positieve invloed op de prestaties van de mensen die daar werken, doordat de binnenmilieuomstandigheden qua lucht, licht, geluid en temperatuur gegarandeerd voldoen aan productiviteitsklasse A.

Gebruikerstevredenheid

De gebruikers van het kantoor verkeren in de omstandigheid die hun welbevinden langdurig bevordert. De aanbieder van het kantoor toont door middel van een periodieke survey aan dat de kantoorgebruikers (en eventueel de bezoekers) tevreden zijn over hun kantoorwerkplek, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit en omvang van de onderzochte groep, zodat een representatief beeld ontstaat.

Meer weten? Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen in de FAQ.