Kantoor vol energie

Publicaties

De kantorenmarkt moet energieneutraal, comfortabel en gezond worden gemaakt. De afgelopen twee jaar heeft het team van Kantoor vol Energie hard gewerkt om de kantorenmarkt in beweging te krijgen. Een belangrijk onderdeel van het aanjagen van energieneutrale gebouwrenovaties is het realiseren van tools. Deze tools zorgen ervoor dat het besluit om over te gaan tot een energieneutrale renovatie goed doordacht kan worden genomen.

If not us, then who?

‘If not us, then who?’ Onder deze titel heeft Platform31| Kantoor vol Energie een magazine over verduurzaming van commercieel vastgoed uitgebracht. Het ruim tachtig pagina tellende digitale magazine geeft een overzicht van de huidige stand van zaken over het verduurzamen van de kantoren. Het magazine is in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf tot stand gekomen.

Voor Annet Bertram, directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf, is de titel van het blad dan ook alles behalve een retorische vraag. “Met circa 90.000 hectare grond en 12 miljoen vierkante meter vloeroppervlak is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste grondbezitter en vastgoedeigenaar in Nederland. Dus als WIJ niet gaan verduurzamen, wie dan wel?”, schrijft ze in het voorwoord van het blad.

In het magazine staan interviews met onder andere Klaasjan Engelsma, gemandateerd opdrachtgever, over duurzaamheidsambities, architect Harold van der Ven over het eerste nul op de meter appartementencomplex en Marcel de Boer over de noodzaak van een deltaplan om het verduurzamen van de kantorenmarkt te versnellen. Ellen Masselink, directeur BAM Business Developers en Andrea de Vaal, manager Business Development BAM Energy Systems benadrukken in ‘If no tus, then who?’ nogal eens de durf bij opdrachtgevers te missen om echt stappen te maken. “Er is namelijk gewoon meer durf nodig om wat verder naar voren te kijken zonder precies te weten hoe een ontwikkeling uiteindelijk zal gaan uitpakken”, aldus het tweetal.

Het magazine is in gedrukte vorm gepresenteerd tijdens de Provada in Amsterdam. Het magazine kunt u hier digitaal lezen of als pdf (4,5 MB)

Overzichtskaarten G4

Kantoor vol Energie heeft het Kadaster gevraagd om op een lokaal/regionaal schaalniveau te visualiseren welke omvang de kantorenvoorraad heeft en welke indicatieve energetische kwaliteit daar dan bij hoort. Als indicatie van de energetische kwaliteit van de kantoren wordt de systematiek van de energielabels gehanteerd. Kantoor vol Energie gebruikt de visualisatie om de opgave die er nog ligt voor wat betreft de energiebesparing in kantoren te agenderen.

Innovaties in testomgeving RWS Rijswijk

Individueel de temperatuur en de verlichting op de werkplek regelen en tegelijkertijd minder energie verbruiken. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in een oud pand van Rijkswaterstaat aantonen dat energieneutrale renovatie ook voor kantoren een realistische optie is.
Onderzoek BBA Binnenmileu

Kantoor vol Energie heeft het Excellente Expert Team (EET) Impuls verzocht om value cases te ontwikkelen waarbij o.a. de verborgen opbrengsten van een goed binnenmilieu, gerelateerd aan productiviteitswinst en eventueel ziekteverzuim- vermindering, meegenomen worden. BBA Binnenmilieu is gevraagd om input te leveren (incl. kentallen) met betrekking tot productiviteit- en ziekteverzuimeffecten. Eén en ander als input voor het door het EET te ontwikkelen overall value case model.

Duurzaam aanbesteden: van paradox naar potentie

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een belangrijke opgave in het kader van een grotere opgave om het gebruik van fossiele brandstoffen te minimaliseren. Duurzamer vastgoed heeft ook een hogere waarde en is beter verkoopbaar. Daarnaast levert het een prettiger leefklimaat op. Gezamenlijke uitgave van Platform DGO en Urgenda, met teksten van Urgenda en Copper8.

Kantoor vol Energie magazine

  • Nummer 7 Als wij het niet doen, wie dan wel? (juni 2019)
  • Nummer 6 ‘We hebben een Deltaplan nodig’
  • Nummer 5 Transitie moet pijn doen
  • Nummer 4 ‘Label C is niet ambitieus genoeg’
  • Nummer 3 ‘Lessen in een nieuwe
    pilot toepassen’ (2017)
  • Nummer 2 ‘Dit energieneutrale waterschapshuis vertelt verhalen’
  • Nummer 1 Kwartje valt bij deelnemers aan de masterclass valuecase