Contact

Innovatieprogramma VvE's naar Nul op de meter

Ruim 3 jaar lang (2015-2018) heeft Platform31 in samenwerking met De Stroomversnelling sturing gegeven aan het innovatieprogramma VvE’s naar Nul op de Meter, met als doel om concrete oplossingen voor grootschalige verduurzaming van VvE’s te laten ontstaan. De aanpak was gericht op het aanjagen van vraag en aanbod en het zicht krijgen op de benodigde en gewenste condities om nieuwe transacties tussen vraag en aanbod plaats te kunnen laten vinden. Aan de hand van pilots werd ervaring opgedaan die tot lessen voor opschaling hebben geleid. Platform31 heeft 33 VvE’s geanalyseerd en in meer of mindere mate begeleid in een traject naar Nul op de Meter (in één keer of in stappen).

Het programma heeft geresulteerd in waardevol instrumentarium voor de sector. Er is een handreiking met procesomschrijving voor de begeleiding van VvE’s ontwikkeld en een rekentool voor een NOM-verkenning en voor de ondersteuning van de besluitvorming door VvE’s. Daarnaast is er een reeks van lessen en aanbevelingen richting vragers, aanbieders, overheden en overige actoren opgeleverd. Op een aantal plaatsen heeft de pilotbegeleiding geleid tot een positief besluit voor uitvoering van een grootschalige renovatie. Deze casussen leiden tot prachtige en inspirerende voorbeelden voor de sector. In 3 regio’s, Gelderland, Brabant en MRDH (metropoolregio Rotterdam Den Haag) heeft het programma geleid tot een regionale VvE aanpak waarin nog veel meer VvE’s verkend en begeleid kunnen worden. Workshops hebben geleid tot een groeiende groep begeleiders en adviseurs van VvE’s die kunnen helpen om de stappen naar nul inzichtelijk te maken en te zetten.

Het programma heeft geleid tot inzage in 3 dominante strategieën voor VvE’s en tot de volgende conclusies:

Succesfactoren:

  • Duurzame woningverbetering verleidt bewoners omdat (bij beschikbaarheid van 30- jaars financiering) het kostenefficiënt is

Belemmeringen:

  • VvE’s sparen onvoldoende voor instandhouding en hebben al helemaal onvoldoende financiële middelen voor duurzame woningverbetering
  • Kosten voor integrale woningverbetering zijn nog te hoog om vanuit betaalbare woonlasten te kunnen dragen
  • Standaardisatie van processen en kwaliteitskeur ontbreekt en is nodig voor efficiëntie en kwaliteitsborging op alle niveaus
  • Langjarige financiering aan VvE’s (>15 jaar) is nog niet voor handen en (>25 jaar) is een vereiste om de mogelijkheden voor woningverbetering bereikbaar (haalbaar en betaalbaar) te maken.

Klik op onderstaande kopjes voor meer informatie.


P1010829
PlatoConsortia VVE

Pilot Platostraat

Rotterdamse portiekflat naar Nul op de Meter

“Perfect voor ons,” dacht de beheerder van het complex aan de Platostraat in Rotterdam, toen hij de oproep in VvE Belang las. Energiesprong zocht een VvE die mee wilde draaien in de pilot voor een renovatie naar Nul op de Meter. VvE Platostraat is een gezonde VvE met enthousiaste leden, en de Rotterdamse mentaliteit komt in dit geval ook zeer goed van pas: aanpakken.

Lees meer