Over ons

Het programma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ sluit aan op de bredere opgave rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We leggen met dit programma een belangrijke basis voor de toekomst. Het maakt kennis niet alleen inzetbaar voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten. Opgedane kennis en ervaring met de Green Deal Scholen is ondersteunend aan dit innovatieprogramma. Platform31 en Ruimte–OK verzorgen de uitvoering van het programma in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waarom?

In dit innovatieprogramma leert de gemeente samen met het schoolbestuur en andere betrokken partijen hoe een bestaand schoolgebouw succesvol ‘van het aardgas af kan’, tegelijkertijd het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening betaalbaar blijft. Met de pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en betaalbare werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken.

Aardgasvrije scholen