Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen

Banner AardgasVrijeScholen33

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen. Platform31 en Ruimte–OK verzorgen de uitvoering van het programma in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Door een financiële stimulering van 350.000 euro voor het renovatieproces van elf schoolgebouwen worden schoolbesturen en gemeenten geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen.

leister-igge

Aardgasvrije wijken

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over aardgasvrije wijken voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.