Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen

Banner AardgasVrijeScholen33

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Platform31 en Ruimte–OK verzorgen de uitvoering van het programma in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, , in samenwerking met het ministerie van OCW, VNG en PO-Raad.

Door een financiële stimulering van 350.000 euro voor het renovatieproces van elf schoolgebouwen worden schoolbesturen en gemeenten geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen.

leister-igge

Aardgasvrije wijken

Platform31 werkt samen met het Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije wijken. Het KLP ondersteunt alle gemeenten in hun nieuwe rol in de aardgasvrij transitie. Met kennisthema’s, bijeenkomsten, communities en een helpdesk.