Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Platform31 en Ruimte–OK verzorgen de uitvoering van het programma in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van OCW, VNG en PO-Raad.

Door een financiële stimulering van 350.000 euro voor het renovatieproces van elf schoolgebouwen worden schoolbesturen en gemeenten geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen, waarbij tegelijkertijd het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening betaalbaar blijft. Platform31 en Ruimte-OK staan ze bij met kennis en kunde, en delen de ervaringen met een breed publiek. Met de pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en betaalbare werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken.

Zie de website www.aardgasvrijescholen.nl voor een overzicht van de pilotscholen, nieuws en kennis en praktijkervaringen

leister-igge

Aardgasvrije wijken

Platform31 werkt samen met het Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije wijken. Het KLP ondersteunt alle gemeenten in hun nieuwe rol in de aardgasvrij transitie. Met kennisthema’s, bijeenkomsten, communities en een helpdesk.