Gespikkeld eigendom en verduurzaming

In de energietransitie is veel aandacht voor de wijkgerichte aanpak. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de corporaties en particuliere eigenaren die wooncomplexen exploiteren. Dit komt niet alleen omdat zij veel woningen bezitten, maar juist ook omdat zij veel dezelfde woningen bezitten. In veel wijken in Nederland staan woningen die op een seriematige manier zijn gebouwd, en deze lenen zich uitstekend voor de schaalvergroting die nodig is voor de energietransitie.

Veel corporaties hebben in het verleden echter woningen verkocht, met ‘gespikkeld bezit’ als gevolg: bepaalde flatgebouwen en rijtjeswoningen zijn grotendeels in handen van één eigenaar, met uitzondering van de particuliere eigenaren die er onregelmatig tussen zitten. Dit zorgt voor dilemma’s bij verduurzaming, zeker bij maatregelen die het hele blok aangaan. Hoe ga je om met de tussenliggende particuliere woningen? Bij de seriematige aanpak van de renovatie van deze woningen is het belangrijk dat ook deze eigenaren meedoen in het renovatieproces. Dat heeft voordelen voor de planning, het fysieke uitvoeringsproces, de waardeontwikkeling van de complexen en afzonderlijk woningen en de kwalitatieve prestaties van de renovatiemaatregelen.

Spikkel-eigenaren

Er is weinig inzicht en gradatie in de redenen waarom deze spikkel-eigenaren wel of niet mee willen doen aan een gezamenlijke verduurzamingsaanpak voor hun woning. Daar willen wij met dit project verandering in brengen. Door 8 tot 10 casussen te analyseren ontstaat inzicht in de redenen, en wordt het mogelijk om mogelijke aanpakken te identificeren. Dit doen we bij voorkeur samen met corporaties, groot-eigenaren en spikkel-eigenaren. Het is de ambitie om kansrijke strategieën uit te werken om individuele eigenaren te overtuigen om hun woning in samenspraak met de groot-eigenaren binnen hun complex te verduurzamen. Het meekrijgen van de ‘spikkel-eigenaren’ voorkomt vertraging en zorgt zowel voor de groot-eigenaar als voor de individuele eigenaar voor een kostenverlaging doordat er een seriematige- of totaalaanpak voor het hele complex kan worden uitgevoerd.

Oproep

Voor dit project zijn wij op zoek naar corporaties of andere groot-eigenaren die ons kunnen helpen aan voorbeelden van processen, projecten of pogingen om particuliere eigenaren te overtuigen mee te doen met de verduurzaming van hun woning als onderdeel van een grotere aanpak voor huurders. Deze voorbeelden mogen zowel geslaagd als mislukt zijn. Daarnaast zijn we op zoek naar een aantal praktijkvoorbeelden of – situaties waarin we enkele strategieën kunnen testen – projecten die (binnenkort) al lopen. U kunt contact opnemen met Martijn Kramer van Platform31.

Geeren-Zuid-Breda