Kennistraject

Dit kennistraject is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in een consortium door Antea Group, Rho adviseurs, TNO, Platform31, Rebel Group en Over Morgen.

Kennis- en leertraject

Dit kennis- en leertraject is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in een consortium door Antea Group, Rho adviseurs, TNO, Platform31, Rebel Group en Over Morgen.

Aanmelden van een pilot

Is uw gemeente bezig met een pilot rond energietransitie en Omgevingswet? Dan kunt u deze pilot aanmelden voor het kennistraject.

Dit kunnen zijn:

  • lopende Omgevingswettrajecten met een verbreding richting de energietransitie;
  • trajecten die voortkomen uit de energietransitie die op zoek zijn borging en legitimiteit binnen de Omgevingswet.

De pilot moet op tenminste één van onderstaande vragen een antwoord geven:

  1. Hoe ziet een programma energietransitie, op het niveau van een wijk, stadsdeel, gemeente eruit?
  2. Het omgevingsplan is het centrale kerninstrument, waarin alle regels over (activiteiten in de) fysieke omgeving een plaats moeten krijgen. Hoe gaat het warmteplan hierin worden opgenomen/verwerkt?
  3. Het omgevingsplan is het centrale kerninstrument, waarin alle regels over (activiteiten in de) fysieke omgeving een plaats moeten krijgen. Hoe gaan de RES hierin worden opgenomen/verwerkt?
  4. Vindt aanwijzing van gebieden voor aardgasloze wijken plaats in het omgevingsplan? En welke belemmeringen of knelpunten geeft de Gaswet?
  5. Hoe kan worden voorkomen dat energietransitie sectoraal wordt benaderd, terwijl het één van de opgaven in het gebied is?
  6. Welke besluiten (voor welke activiteiten) zijn nodig om een wijk aardgasvrij te maken en welke rol spelen de diverse kerninstrumenten daarbinnen?
  7. Hoe en waar leg je de samenwerking (tussen gemeente, bedrijven en burgers) vast? Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor gebruiken?
  8. Welke knelpunten komen er uit de Mijnbouwwet en hoe kunnen de beoordelingsregels voor geothermie opgenomen worden in het omgevingsplan (incl. cumulatieve effecten)?

Het projectteam maakt een keuze uit pilots die in aanmerking komen voor begeleiding door onze experts en pilots die in de tweede ring meedenken en mee-leren.

Aanmelding van de pilot kan bij Geiske Bouma, senior adviseur/onderzoeker TNO: geiske.bouma@tno.nl, tel. 088 866 81 64

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geiske Bouma van TNO, of met Maarten Hoorn of Saskia Buitelaar van Platform31.

energielandschap