De rol van raadsleden in de warmtetransitie

De warmtetransitie is een grote opgave voor gemeenten. Raadsleden hebben hier een belangrijke rol in. Eind 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten een eerste transitievisie warmte hebben vastgesteld en daarna volgen uitvoeringsplannen per wijk. Maar veel raadsleden zijn zoekende naar hun rol in deze overgang naar aardgasvrije wijken en verlangen naar handzame kennis over thema’s als participatie, besluitvorming en alternatieve warmtebronnen. Platform31 organiseert bijeenkomsten met raadsleden en bundelt inzichten om raadsleden en griffiers hierbij te ondersteunen. Op deze pagina delen we onze kennis met u.

Aardgasvrij

Blog

Transitievisie Warmte klaar? Vier tips voor de gemeenteraad om betrokken te blijven

Wim Voeten, raadsgriffier van de gemeente Etten-Leur

De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak, met een wijk-voor-wijkstappenplan dat alle partijen houvast geeft voor de planning. De transitievisie is daarmee het startpunt van een proces om van het aardgas af te gaan. Het echte werk gaat echter nu pas beginnen, ook voor de gemeenteraad.

Lees verder