De rol van raadsleden in de warmtetransitie

De warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) is een eind op weg. Nu overal een transitievisie warmte is vastgesteld, volgt de volgende stap: het maken van uitvoeringsplannen per wijk. Raadsleden spelen een belangrijke rol in het hele proces. Veel raadsleden zijn zoekende naar hun rol in deze overgang naar aardgasvrije wijken en verlangen naar handzame kennis over thema’s als participatie, besluitvorming en alternatieve warmtebronnen. Platform31 organiseert bijeenkomsten met raadsleden en bundelt inzichten om raadsleden en griffiers hierbij te ondersteunen. Op deze pagina delen we onze kennis met u.