De rol van raadsleden in de warmtetransitie

De warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) is een eind op weg. Nu overal een transitievisie warmte is vastgesteld, volgt de volgende stap: het maken van uitvoeringsplannen per wijk. Raadsleden spelen een belangrijke rol in het hele proces. Veel raadsleden zijn zoekende naar hun rol in deze overgang naar aardgasvrije wijken en verlangen naar handzame kennis over thema’s als participatie, besluitvorming en alternatieve warmtebronnen. Platform31 organiseert bijeenkomsten met raadsleden en bundelt inzichten om raadsleden en griffiers hierbij te ondersteunen. Op deze pagina delen we onze kennis met u.

Extern nieuws

De griffier en warmtetransitie

Vereniging van Griffiers, 25 maart 2021

Op 22 maart was Platform31 te gast bij de Vereniging van Griffiers bij een lunchgesprek over de warmtetransitie. Platform31 concludeert dat raadsleden nog onvoldoende betrokken zijn bij deze overgang naar aardgasvrije wijken. Terwijl zij een belangrijke rol hebben in het bijdragen aan een goed democratisch proces.

Lees verder