Contact

Projectpartners
Met behulp van Alba Concepts is de mate van circulairiteit gemeten.
De woningen worden gebouwd met onze vaste ketenparters van Fijn Wonen.

Download

Platform31 bundelt de praktijkvoorbeelden in een overzichtelijke publicatie:

Praktijkvoorbeelden van circulair bouwen/slopen/renoveren

(Pdf, 2,2 MB)

Fijn Wonen Circulair

Een remontabel woonconcept van Van Wijnen met een score van 70 procent op de Building Circularity Index. Het concept is gelanceerd in april van dit jaar. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de laatste details, zodat Van Wijnen in het najaar twee modelwoningen in gebruik kan nemen.

Waarom een circulaire benadering?

Van Wijnen heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo wil het bedrijf in 2025 100 procent toekomstbestending bouwen en geheel afvalvrij zijn. Daarnaast ziet Van Wijnen dat de klantvraag van de toekomst anders is dan nu (in welk opzicht? Door de krimpgebieden, maar ook qua investeringen door passend toewijzen. En onderstaande), zowel in krimpgebieden als in de stedelijke omgeving. Tegelijkertijd kunnen we in de wereld van vandaag steeds minder ver vooruit kijken. Mensen wonen niet meer dertig jaar in hetzelfde huis. Toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt zijn voor een woningcorporatie en een belegger dus lastig te voorspellen.

Daarom heeft Van Wijnen het concept Fijn Wonen Circulair ontwikkeld. Fijn Wonen Circulair is een woning die remontabel is, oftewel gemakkelijk en in principe oneindig vaak in elkaar te zetten en weer uit elkaar te halen. De woning ziet eruit als een ‘gewone’ woning en heeft dus geen tijdelijke uitstraling. Door woningen verplaatsbaar te maken, kunnen corporaties en beleggers anticiperen op demografische en stedenbouwkundige veranderingen in de regio. De investering kan meebewegen met de behoefte van de eindgebruikers. Doel is om corporaties en beleggers in staat te stellen om vanuit huisvesting ‘altijd het juiste besluit te kunnen nemen, wendbaar te zijn, nu en in de toekomst, met behoud van waarde’.

Wat houdt Fijn Wonen Circulair in?

De circulaire woning van Fijn Wonen drijft op vier pijlers:

  • de woning is zeer goed betaalbaar voor zowel corporaties als huurders;
  • de woning heeft geen gasaansluitingen meer, maar is all electric en nul op de meter (NOM);
  • de woning is verplaatsbaar, wat bij demografische veranderingen veel voordelen biedt aan verhuurders;
  • de functionele levensduur is gelijk aan de technische levensduur vanwege de remontabiliteit, modulaire opbouw en hergebruik van elementen.

De Fijn Wonen woningen worden opgebouwd uit een productenplatform. Door enerzijds het materiaal per woning te verminderen en anderzijds de elementen remontabel te maken en te standaardiseren (standaardmaten gebruiken, standaardverbindingen toepassen, et cetera) kunnen elementen eindeloos worden hergebruikt en ook uitgewisseld worden tussen de verschillende woningtypen. Doordat er steeds een andere “mix” gemaakt kan worden ziet iedere woning er toch steeds anders uit.
(Vergelijkbaar met de auto-industrie: zoveel mogelijk dezelfde onderdelen worden in verschillende auto’s toegepast, maar door industrialisatie en standaardisatie en daardoor schaalgrote kan de prijs-kwaliteitverhouding omhoog).

Op de Building Circularity Index (BCI) van Alba Concepts, gebaseerd op de herkomst van materialen en de losmaakbaarheid van materialen, behaalt de woning een circulariteitsscore van 70 procent.

Intern draagvlak voor Fijn Wonen Circulair

De ontwikkeling van Fijn Wonen Circulair ligt in de lijn van de toekomstvisie van Van Wijnen. Voor dit soort ontwikkelingen is er bij Van Wijnen Noord voor gekozen om een aparte afdeling productontwikkeling op te zetten. Deze afdeling is gescheiden van de productiepoot. Naarmate een concept of productidee dichter bij de uitvoering komt, haken de Fijn Wonen productieteams aan om de laatste stap naar prototyping en vervolgens productie te zetten. Zo vindt voortdurend kennisoverdracht plaats. Het Fijn Wonen productieteam is hierdoor ook redelijk gewend aan nieuwe ideeën. Toch loopt het team van productontwikkeling ook daar ook nog weleens tegen weerstand tegen veranderingen aan. Wat overigens heel logisch is… Het team meenemen in het verhaal en het langere termijn doel voor ogen houden zijn hierin belangrijk.

Business case

De business case van Fijn Wonen Circulair is heel anders dan reguliere woningbouw. Met name omdat de woning verplaatsbaar is en daardoor veel flexibeler in te zetten is. De business case gaat uit van een woonlast (huur + energie) van circa 635 euro per maand en een IRR van minimaal 3 procent, plus natuurlijk een groter maatschappelijker rendement. Hierbij zijn 1x verplaatsingskosten en refitkosten ingerekend na 25 jaar (technisch is vaker verplaatsen mogelijk).

Ook op deze woningen is in eerste instantie 25 jaar prestatiegarantie van toepassing. Deze kan na de 25 jaar (bijvoorbeeld bij verplaatsing) weer verlengd worden. In deze garantie zit de prestatie van de woning met het daarbij behorende onderhoud gebaseerd op de principes van de EPV-wetgeving.

Circulair meetbaar maken

Van Wijnen is begonnen met het opnieuw onder de loep nemen van de huidige Fijn Wonen woning: “Wat kunnen we anders oplossen om de woning remontabel te maken en welke onderdelen kunnen we weglaten? Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een methode of keurmerk om dit te kunnen aantonen. De grotere bekende keurmerken bleken nog niet in staat om circulariteit te meten. Alba Concepts bleek dit wel te kunnen, aan de hand van hun Building Circularity Index. Uit de eerste percentages bleek dat we al een heel eind op de goede weg waren vanwege het modulair bouwen en platformdenken. Omdat we graag nog verder wilden gaan, hebben we onszelf tot doel gesteld om bij de modelwoningen die we in het najaar openen een circulariteitsscore van 70 procent te halen… Met als vergelijk dat de woningbouw gemiddeld een BCI score tussen de 10 en 18 procent haalt.”

De circulariteitsindex helpt ook om gedurende de ontwikkeling vast te houden aan ambities. Bij elke doorontwikkeling kan immers concreet gemeten worden of de score van 70 procent al bereikt is.

Doorkijk

De reacties bij de lancering van Fijn Wonen Circulair op Building Holland in april 2017 waren heel positief. Dat de woningen verplaatsbaar zijn, maakt het niet alleen qua motivatie op het gebied van duurzaamheid interessant, maar biedt ook een oplossing voor stedenbouwkundige en demografische ontwikkelingen.

De Friese corporatie Elkien maakte als eerste kennis met het nieuwe concept van Van Wijnen en heeft meteen laten weten de eerste twintig Fijn Wonen circulaire woningen te willen afnemen.

Op dit moment is Van Wijnen druk bezig met de doorontwikkeling van de laatste details, zodat ze in het najaar twee modelwoningen in gebruik kunnen nemen. De ambitie is om een bouwstroom van 230 circulaire woningen per jaar te produceren.

Over Van Wijnen Noord

“Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven.”

Wat brengt een gebouw tot leven? In de afgelopen honderd jaar hebben wij geleerd dat het niet in de stenen zit, maar in de mensen. Want door erin te wonen, werken, leren, zorgen en recreëren krijgt een ruimte of plek pas écht betekenis. Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de techniek. We zoeken in elke opgave de verbinding met bewoners, klanten, de directe omgeving en vakgenoten. Zo staat ons werk nooit op zichzelf, maar houdt het voor zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk zijn waarde. Dat noemen we ‘meer dan bouwen’

Circulaire gebiedsontwikkeling Hollandse Hoogte
fijn wonen circulair