Download

Platform31 bundelt de praktijkvoorbeelden in een overzichtelijke publicatie:

Praktijkvoorbeelden van circulair bouwen/slopen/renoveren

(Pdf, 2,2 MB)

Praktijkvoorbeelden circulaire woningbouw

Platform31 zet succesvolle praktijkvoorbeelden van circulair bouwen/slopen/renoveren in de etalage. Ter lering, ter inspiratie en wellicht ter navolging door anderen.

De wereldbevolking groeit nog aanzienlijk en de vraag naar producten, diensten en grondstoffen stijgt mee. Alleen in een duurzame, toekomstbestendige economie valt in deze behoefte te voorzien. In steeds meer sectoren wordt inmiddels de overstap gemaakt naar nieuwe verdienmodellen geënt op een circulaire economie, waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan. Vanuit ecologische én economische voordelen. Ook in de woningbouwsector verschijnen de eerste praktijkvoorbeelden, van kleinschalig en low-profile tot zeer ambitieus.

In deze projectetalage vindt u negen inspirerende circulaire projecten vanuit de woningbouwsector. Per project leest u onder meer over de aanleiding om aan de slag te gaan met circulaire principes, over de circulaire toepassingen, over de uitvraag aan de markt, over de samenwerking tussen partijen en over de business case.

De verschillende projectpartners hopen samen met ons dat deze kennis en ervaringen u op weg helpen om in uw eigen praktijk met circulaire principes aan de slag te gaan. Voor aanvullende vragen, neem gerust contact op met de projectpartners.

Veel inspiratie gewenst!

Circulaire sloop 600 corporatiewoningen

Woonbron laat voor ten minste drie jaar al haar ‘sloopprojecten’ op circulaire wijze uitvoeren door New Horizon, waaronder de sloop van 64 portiekwoningen aan de Colijnstraat in Dordrecht. In totaal worden circa 600 woningen circulair gesloopt, of beter gezegd: ontmanteld.

Circulaire sloop-nieuwbouw SUPERLOCAL

HEEMwonen werkt aan de transformatie van 300 gedateerde woningen (drie hoogbouwflats van elk 100 woningen) tot 125 nieuwe sociale huurwoningen. Dit met hergebruik van alle in het gebied aanwezige kwaliteiten, elementen, grondstoffen, materialen en gedachtegoed.

Inventarisatie circulaire transformatie

BOOT heeft voor Portaal geïnventariseerd hoe de corporatie haar voormalige kantoorpand in Amersfoort op een circulaire manier, met hergebruik van zoveel mogelijk materialen ter plekke zou kunnen transformeren in een appartementencomplex.

Circulaire modules

Circulaire en flexibele modules die een woon-, werk-, zorg- of recreatiefunctie kunnen hebben. In Leiden zijn er zestien als woonmodule geplaatst voor de huisvesting van uitstromers uit maatschappelijke opvang, studenten en andere woningzoekenden met een urgente woonvraag.

Circulaire woningbouw Puraverde

PuraVerde – “door en door groen wonen” – is een nieuw concept voor een woonbuurt geïnspireerd op de pijlers van cradle to cradle. In ’t Ven-Noord in Venlo werken Aannemersbedrijf Jongen en partners aan het ontwikkelplan voor de eerste Puraverde woonwijk met vijftig koopwoningen. In 2018 start de bouw van de eerste tien woningen.

Ontwikkeling drijvende circulaire woonbuurt Schoonschip

Stichting Schoonschip wil de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa realiseren in de wijk Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Het gaat om woonruimte voor 46 huishoudens en een collectieve ruimte voor ontmoeting en educatie. Schoonschip wordt van 2017 tot 2019 gebouwd. Metabolic heeft het duurzaamheidsmasterplan voor het project opgesteld en samen met bewoners nagedacht over materialen en duurzame technologie op het gebied van sanitatie en energie.

Circulaire sloop-nieuwbouw Stadstuin Overtoom

De sloop van 352 sociale huurwoningen en de nieuwbouw van 480 woningen (30% sociaal; 70% koop en vrije sector huur) in Overtoomse Veld op ‘klimaatneutrale wijze’. Dat betekende onder meer hoge circulaire ambities: 99,5 procent van het sloopmateriaal is hoogwaardig hergebruikt in de nieuwe woningen of elders in de omgeving.

Fijn Wonen Circulair

Een remontabel woonconcept van Van Wijnen met een score van 70 procent op de Building Circularity Index. Het concept is gelanceerd in april van dit jaar. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de laatste details, zodat Van Wijnen in het najaar twee modelwoningen in gebruik kan nemen.

Circulaire Keuken en Circulaire Cv-ketel

Onderzoeksproject naar een Circulaire Keuken en Circulaire Cv-ketel voor de bestaande woningvoorraad.
Circulaire gebiedsontwikkeling Hollandse Hoogte