Praktijkvoorbeelden

Platform31 bundelde negen inspirerende praktijkvoorbeelden van circulair bouwen/slopen/renoveren in een overzichtelijke publicatie:

Praktijkvoorbeelden van circulair bouwen/slopen/renoveren

(pdf, 2,2 MB)

Circulaire woningbouw

Toenemende schaarste in fossiele grondstoffen maakt circulair slopen, bouwen en renoveren steeds interessanter. Platform31 helpt woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten op weg in de circulaire economie. In de eindnotitie Naar een Circulaire Woningvoorraad – hoe zet u de eerste stap? leest u de inzichten en conclusies van het afgeronde traject over circulair bouwen/slopen/renoveren op de woningmarkt. In de projectetalage vindt u inspirerende praktijkvoorbeelden. Binnenkort start het traject ‘Circulaire gebiedsontwikkeling’.