Bestuur en besturen

Nieuw spel vraagt om nieuw bestuur

De tijd dat we spraken van ‘ordening en sturing’ is voorbij. De overheid is slechts één van de partijen in het speelveld van een groot aantal actoren. Dit verandert het spel. En dat vraagt om een andere opstelling van de traditionele partijen. Die moeten ruimte geven aan nieuwe spelers, zoals bewoners, (sociaal) ondernemers en maatschappelijke organisaties en initiatieven. Dit is ook in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Deze speelt in op de trend en geeft hier instrumenten voor, maar dwingt overheden ook om op een andere manier te werken.

Platform31 organiseert leerkringen en pilots en monitort en evalueert nieuwe aanpakken. Hierin werkt Platform31 samen met andere partijen aan nieuw vakmanschap van overheden, waarin zij logische verbindingen maken, samenwerken en slim schakelen tussen beleidsterreinen en overheidslagen. Lerende overheden durven daarbij te experimenteren. Platform31 deelt inspirerende voorbeelden (ook van over de grens) die helpen de transformatie verder vorm te geven.