Thema: Bestuur en samenspel

Platform31 gaat in 2019 aan de slag met het thema Bestuur en samenspel. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Steeds meer nieuwe spelers proberen een waardevolle bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Denk aan bewoners, (sociaal) ondernemers en maatschappelijke organisaties en fondsen. Met concepten als de global goals, social return of een betekenisvolle economie maken ze zichtbaar hoe inhoud gegeven kan worden aan de inclusieve maatschappij. Tegelijkertijd veranderen ook de rollen en verhoudingen tussen de traditionele en nieuwe spelers. Het continu schakelen tussen domeinen en schaalniveaus is van belang, evenals het meten van impact en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit nieuwe samenspel tussen formele en informele netwerken creëert nieuwe kansen én dilemma’s, zoals bij de transformatie van het sociaal domein.

Onzekerheden overwinnen

Transformatie vraagt om innovatie van het aanbod, nieuwe samenwerkingsconstructies en ruimte voor maatschappelijke initiatieven, burgerkracht en nieuwe partners. Gemeenten moeten dus anders gaan werken, verantwoorden, sturen en organiseren. De transformatie moet de komende jaren nog verder vorm krijgen en staat tegelijkertijd onder druk door oplopende tekorten en onzekerheid over de uitkomsten van veranderingen. Want wat leveren welke inrichtings- en organisatiekeuzen op voor de mensen die ondersteuning nodig hebben, voor samenwerkingspartners, voor integraal werken en voor de financiën? Welke effecten heeft de nieuwe privacywetgeving op preventieaanpakken? De antwoorden op dit soort vragen zijn relevant voor de beoogde transformatie en nodig om beargumenteerd te zoeken naar alternatieven.

Vinden en verbinden

Platform31 verkent nieuwe ontwikkelingen, organiseert bijeenkomsten en inspireert met nieuwe aanpakken. Samen met andere partijen werken we aan een nieuw vakmanschap van overheden, waarin logische verbindingen, samenwerken en slim schakelen tussen beleidsterreinen, overheidslagen en nieuwe spelers centraal staan. Lerende overheden durven daarbij te experimenteren. Platform31 deelt daarbij inspirerende voorbeelden (ook van over de grens) die helpen de transformatie verder vorm te geven.