Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Logo
Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie - logo

Stimuleren gedragsbewust beleid in het sociaal domein

Het besef dat kennis van gedrag van belang is om effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen, is sterk toegenomen. Desondanks zien we dat, juist ook in het sociaal domein, de beschikbare kennis over gedrag niet altijd wordt vertaald naar handvatten voor de praktijk. Hier wil Platform31, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verandering in brengen door gedragsbewust beleid in het sociaal domein te stimuleren.

Doel: het ontsluiten van beschikbare (wetenschappelijke) gedragskundige kennis en dit toepasbaar maken voor beleidsmedewerkers en professionals in het sociaal domein.

Hoe: door deze kennis op een toegankelijke wijze te presenteren en te vertalen in praktische handvatten.

Voor wie: beleidsmedewerkers in het sociaal domein die kwetsbare mensen met (toekomstige) financiële problemen en die moeite hebben om mee te doen in de maatschappij beter willen bereiken, motiveren en ondersteunen.

Op deze kennispagina bundelen we onze kennis en inzichten, de (tussen)resultaten, goede voorbeelden en relevante ervaringen.

Foto Alex Schroder
Foto: Alex Schröder

Mobility Mentoring

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Het aanpakken hiervan vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van begeleiding. In Boston ontwikkelde de Amerikaanse social work-organisatie EMPath een veelbelovende nieuwe aanpak, op basis van inzichten van Harvard uit de hersenwetenschap: Mobility Mentoring®.

Platform31 zorgt, als partner van het Amerikaanse EMPath, voor doorontwikkeling van Mobility Mentoring® in Nederland.

Meer informatie

Kennisdossier Armoede en Schulden

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over schulden en armoede voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Naar het kennisdossier