Wat biedt Mobility Mentoring®?

Mobility Mentoring® is de professionele praktijk van samenwerken met cliënten, zodat zij na verloop van tijd kunnen beschikken over de hulpbronnen, de executieve vaardigheden en de duurzame gedragsverandering die nodig zijn om economische zelfredzaamheid te bereiken en te behouden.

Mobility Mentoring® in de praktijk:

  • Coaching: dit gebeurt in aansluiting op de vragen en behoeften van de deelnemers. Uitgangspunt is om besluitvorming, doorzettingsvermogen en veerkracht te verbeteren. Door veel oefenen en herhalen kan de deelnemer dit op een gegeven moment zelf en wordt de mentor uiteindelijk overbodig.
  • De Brug naar Zelfredzaamheid®: dit is een belangrijk hulpmiddel voor mensen zelf. Het biedt ondersteuning bij het stellen en behalen van doelen en geeft inzicht in de vooruitgang die een deelnemer maakt. De brug geeft inzicht in sterktes en uitdagingen van een deelnemer en laat samenhang zien tussen verschillende levensdomeinen als welzijn, huisvesting, financiën en werk.
  • Doel-actieplannen: hierin werken professional en deelnemer samen uit welke stappen de deelnemer gaat zetten om de doelen te bereiken. Het plan maakt inzichtelijk welke (kleine) stappen er nodig zijn om de (grotere) doelen te behalen. Daarnaast laat dit plan, net als de brug, ook de vooruitgang zien.
  • Waardering: positieve (materiële en immateriële) prikkels helpen deelnemers om hun doelen te realiseren.

Mobility Mentoring® gaat onder meer uit van de volgende dienstverlenende principes:

  • Vermijd nog meer stress: ontvang de deelnemer in een stressvrije omgeving.
    • Vermijd grote cognitieve belasting: bied informatie aan op een eenvoudige manier en via meerdere kanalen. Vermijd ingewikkelde (toegangs)procedures. Stuur herinneringsberichten.
  • Versterk de executieve functies: doe voortdurend voor wat het betekent om te plannen, doelen te stellen en daarnaar te leven.

Flyer Mobility Mentoring®

Mobility Mentoring
(Pdf, 1,8 MB)