Mobility Mentoring®

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Het aanpakken hiervan vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van begeleiding. In Boston ontwikkelde de Amerikaanse social work-organisatie EMPath een veelbelovende nieuwe aanpak, op basis van inzichten van Harvard uit de hersenwetenschap: Mobility Mentoring®.

Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijke inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt. In deze aanpak biedt de professional coaching, ook wel ‘mentoring’ genoemd, die uitgaat van gelijkwaardigheid en eraan bijdraagt dat mensen weer doelgerichter gaan handelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ondersteunende instrumenten, zoals de Brug naar Zelfredzaamheid®, doelactieplannen en positieve prikkels.

Mobility Mentoring® ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich op meerdere sociale problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Sommige doelen kunnen pas worden bereikt als andere zijn behaald. Het gaat dus om een brede, integrale aanpak waarin niet alleen wordt gekeken naar het vinden van betaald werk dat voldoende oplevert om van rond te komen maar ook naar levensdomeinen die daarmee samenhangen. Gezinnen werken bijvoorbeeld ook aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid.

Platform31 zorgt, als partner van het Amerikaanse EMPath, voor doorontwikkeling van Mobility Mentoring® in Nederland. De aanpak vraagt onder meer om vertaling naar de Nederlandse context, zodat het geschikt is voor toepassing in de Nederlandse hulp- en dienstverlening.

Lees meer

Flyer Mobility Mentoring®

Mobility Mentoring
(Pdf, 1,8 MB)

Flyer Mobility Mentoring® voor andere organisaties

Flyer Mobility Mentoring Nederland
(Pdf, 1,6 MB)

Jaarverslag 2018

cover-MM-Jaaroverzicht-2018