Armoede, schulden en gedrag

Een groeiende groep huishoudens zit financieel klem. Vaste lasten, zoals de huur of energiekosten, blijven stijgen en de inkomenssituatie is vaak onzeker door tijdelijke en flexibele banen. Leven in armoede en met schulden is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Langdurige (financiële) schaarste en inkomensonzekerheid veroorzaakt stress en heeft een negatief effect op het gedrag van mensen, hun motivatie en hun gezondheid. Tegelijkertijd leidt de armoede- en schuldenproblematiek tot hoge maatschappelijke kosten. Schuldhulpverlening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, al laat het groeiende aantal mensen onder beschermingsbewind zien dat financieel kwetsbaren ook andere routes voor ondersteuning zoeken. Een vernieuwende schuldenaanpak en verbeterd schuldhulpverleningstraject zijn nodig. Die moeten meer inzicht bieden in wat werkt. Daarnaast willen gemeenten en andere partners graag weten hoe zij echt integraal kunnen samenwerken en hoe ze armoede en schulden in samenhang kunnen aan-pakken, en daarmee handen en voeten geven aan preventie en maatwerk.