Thema's

In ons jaarplan onderscheidt Platform31 vier hoofdtrends, die de belangrijkste pijlers vormen van ons jaarplan. De trends specificeren we naar negen thema’s waarbinnen we onze projecten rangschikken. Sommige hebben een looptijd van een jaar, andere projecten beslaan een kortere periode of overstijgen de jaargrenzen. Vrijwel al onze programma’s en projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met onze stakeholders of dankzij waardevolle inbreng vanuit ons partnernetwerk.

We werken aan de volgende thema’s:

 1. Armoede en schulden
 2. Bestuur en samenspel
 3. Circulaire maatschappij
 4. Energietransitie
 5. Gezondheid en welzijn
 6. Landelijk gebied en regio
 7. Leefbare wijken en buurten
 8. Klimaatadaptatie
 9. Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt
 10. Toekomstbestendige woningmarkt
 11. Veilige samenleving
 12. Vernieuwing economische structuur
 13. Verstedelijking en gebiedsontwikkeling
 14. Wonen en zorg

Bekijk ons jaarplan 2020

Logo P31 234