Thema's

In het jaarplan onderscheidt Platform31 vier opgaven, die de belangrijkste pijlers vormen van ons jaarplan. De opgaven specificeren we naar twaalf thema’s waarbinnen we onze projecten rangschikken. Sommige hebben een looptijd van een jaar, andere projecten beslaan een kortere periode of overstijgen de jaargrenzen. Vrijwel al onze programma’s en projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met onze stakeholders of dankzij waardevolle inbreng vanuit ons partnernetwerk.

We werken aan de volgende opgaven en thema’s:

cover-platform31-jaarplan-2021
Lees ons jaarplan 2021