Thema's

In ons jaarplan onderscheidt Platform31 vier hoofdtrends, die de belangrijkste pijlers vormen van ons jaarplan. De trends specificeren we naar negen thema’s waarbinnen we onze projecten rangschikken. Sommige hebben een looptijd van een jaar, andere projecten beslaan een kortere periode of overstijgen de jaargrenzen. Vrijwel al onze programma’s en projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met onze stakeholders of dankzij waardevolle inbreng vanuit ons partnernetwerk.

We werken aan de volgende thema’s:

  1. Armoede, schulden en gedrag
  2. Bestuur en samenspel
  3. Energietransitie en circulaire economie
  4. Gebiedsontwikkeling en transformatie
  5. Klimaatadaptatie
  6. Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt
  7. Toekomstbestendige woningmarkt
  8. Vitale wijken en regio’s
  9. Wonen, zorg en gezondheid

Bekijk ons jaarplan 2019

Logo P31 234