Zoekresultaten

1-20 van 938 resultaten voor 'wonen en zorg'

Wonen en zorg goed afgestemd dankzij data

https://www.platform31.nl/nieuws/wonen-en-zorg-goed-afgestemd-dankzij-data
Alex veldhof internal thumb small 1508249170
Het thuis wonen van mensen met een zorgvraag vraagt om integrale oplossingen en maatwerk. De provincie Zuid-Holland is zich zeer bewust van de rol die zij vanuit de woningbouwprogrammering kan spelen en faciliteerde een experiment met de WoonZorgwijzer. Een instrument dat inzicht geeft in de behoefte op het gebied van wonen en zorg. Alex Veldhof deelt zijn visie op de integrale aanpak van wonen en zorg en kijkt hij terug op het experiment.
Lees meer

Leerkring Meerpartijensamenwerking Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/leerkring-meerpartijensamenwerking-wonen-en-zorg
Mps 1 internal thumb small 1526496716
Mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen: dat is de opgave waar zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten zich voor inspannen. En dat blijkt best lastig, want al die partijen hebben hun eigen rol en belangen. Hoe kom je dan toch tot een goede samenwerking en mooie resultaten? In de Leerkring Meerpartijensamenwerking Wonen en zorg zoeken betrokken partijen in drie sessies samen naar het antwoord op deze vraag.
Lees meer

Start experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/start-experimentenprogramma-provinciale-parels-wonen-en-zorg
Dsc 4372 internal thumb small 1490885081
De eerste stappen binnen het experiment Provinciale parels wonen en zorg van de provincie Zuid-Holland en Platform31 zijn gezet. In het experiment wordt de gebruikswaarde getest van de Woonzorgwijzer als geografisch data-instrument.
Lees meer

Hulp bij prestatieafspraken wonen en zorg geboden

https://www.platform31.nl/nieuws/hulp-bij-prestatieafspraken-wonen-en-zorg-geboden
Haarlem amsterdamse buurt kl internal thumb small 1520874072
Gemeenten, corporaties en huurders zijn volop bezig met het maken van prestatieafspraken. Het thema wonen en zorg is hoger op de agenda gekomen. In een reeks expertsessies worden enkele thema’s uitgewerkt met als doel een handreiking Prestatieafspraken wonen en zorg,
Lees meer

Experiment Provinciale parels wonen en zorg

https://www.platform31.nl/publicaties/experiment-provinciale-parels-wonen-en-zorg
Cover woonzorgwijzer cover 1510745997
Om de visie- en beleidsvorming op het vlak van wonen en zorg te faciliteren, voerde de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Platform31 het experimentenprogramma ‘Provinciale parels wonen en zorg, Transformatie wonen en zorg in een nieuwe maatschappelijke dynamiek’ uit. In het experiment is de toepassing van een nieuw planningsinstrument – de ‘WoonZorgwijzer’ – getoetst.
Lees meer

Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg

https://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorg
Voorkant wegwijzer prestatieafspraken wonen zorg cover 1491390160
Gemeenten, corporaties en huurders zijn volop bezig met het maken van prestatieafspraken. Om te helpen bij een goede invulling daarvan maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met de betrokken partijen uit heel Nederland de ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’.
Lees meer

Strategisch samenwerken aan wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg/strategisch-samenwerken-wonen-zorg
Een meerjarige, strategische visie op wonen en zorg is een belangrijk kader en beginpunt voor een gezamenlijke aanpak.
Lees meer

Verbinden van wonen en zorg bij langer thuis wonen

https://www.platform31.nl/nieuws/verbinden-van-wonen-en-zorg-bij-langer-thuis-wonen
Lange  thuis in de buurt internal thumb small 1498722443
Het langer thuis wonen in de wijk van kwetsbare inwoners vraagt om regie van gemeenten. In de leerkring ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’ verkende Platform31 samen met gemeenten hoe je zorgt voor regie, sturing en afstemming bij wonen, begeleiding en zorg.
Lees meer

Programma Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg
Dsc 3806 klein internal thumb small 1511882826
Een eigen huis vinden we vanzelfsprekend. Ook als je te maken hebt met verstandelijke, psychische en lichamelijke kwetsbaarheden. In 2019 en 2020 organiseert Platform31 kenniscommunities, doet onderzoek, verzamelt best practices en jaagt innovatie aan.
Lees meer

Kwaliteit van leven vraagt maatwerk in wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/kwaliteit-van-leven-vraagt-maatwerk-in-wonen-en-zorg
Jose van vliet k internal thumb small 1549470875
De woonfunctie voor de groep zelfstandig wonende ouderen met een beginnende zorgvraag behoorde jarenlang tot de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders. Na het besluit verzorgingshuizen te sluiten is er een hiaat ontstaan.
Lees meer

Integrale samenwerking wonen en zorg voor uitstroom beschermd wonen

https://www.platform31.nl/nieuws/integrale-samenwerking-wonen-en-zorg-voor-uitstroom-beschermd-wonen
Weer thuis in de wijk internal thumb small 1520873737
Voor uitstroom uit het beschermd wonen is samenwerking nodig tussen gemeente, corporaties en GGZ-instellingen. Deze samenwerking en het voeren van procesregie stond centraal tijdens de derde bijeenkomst in het kader van het experiment “Weer thuis in de wijk”.
Lees meer

Wonen en zorg verbinden in prestatieafspraken

https://www.platform31.nl/nieuws/wonen-zorg-verbinden-prestatieafspraken
Afbeelding klein internal thumb small 1520872746
Om doelstellingen in het sociaal domein te bereiken is een verbinding met de sociale huisvesting een voorwaarde.
Lees meer

Kennisdossier: Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

https://www.platform31.nl/publicaties/kennisdossier-gebiedsgerichte-aanpak-wonen-welzijn-en-zorg
Wonen cover 1520874016
Platform31 en Movisie ontwikkelden in samenwerking met de VNG en de provincie Noord-Holland de leerkring Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg om te helpen bij de gebiedsgerichte aanpak van wonen, welzijn en zorg. Het kennisdossier bundelt de informatie die in de leerkringen is geagendeerd.
Lees meer

Publicaties over Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg/publicaties-over-wonen-zorg
Platform31-publicaties gerelateerd aan het thema Wonen en zorg.
Lees meer

Prestatieafspraken wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg/strategisch-samenwerken-wonen-zorg/lokale-prestaties-wonen-zorg
wonen en zorg in de prestatieafspraken van corporaties, gemeente en huurders? Wat willen zij en … thuis Activiteiten: verkenning en bijeenkomsten (agenda) Verkenning wonen en zorg in de prestatieafspraken, december …
Lees meer

Zuid-Holland start met experiment in Hoekse Waard, Delft en Rotterdam

https://www.platform31.nl/nieuws/aftrap-experimententraject-provinciale-parels-wonen-en-zorg
Dsc 3706 klein internal thumb small 1520873310
In november 2016 startte het experimententraject Provinciale Parels Wonen en Zorg. Platform31 blikt terug op de eerste experimentbijeenkomst.
Lees meer

Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang: Bestuurlijke tijgers gevraagd

https://www.platform31.nl/nieuws/uitstroom-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang-bestuurlijke-tijgers-gevraagd
Dsc 0108 internal thumb small 1524055513
De meerderheid van de dertien koplopers van het experiment Weer thuis in de wijk slaagt in een gestage uitstroom uit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang met een ‘zachte’ landing in de wijk. Voorwaarden voor goed wonen, flexibele begeleiding en een verwelkomende wijk? Bestuurlijke vastbijters en een intensieve samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, ggz-ondernemers, uitstromers en wijkbewoners.
Lees meer

Handreiking intermediaire verhuur voor woningcorporaties en zorginstellingen

https://www.platform31.nl/publicaties/handreiking-intermediaire-verhuur-voor-woningcorporaties-en-zorginstellingen
Thumbnail cover 1520874418
Deze handreiking biedt handvatten voor corporaties, zorginstellingen en opvangorganisaties om te blijven samenwerken om kwetsbare mensen te huisvesten. Het geeft een overzicht van de manieren om aan de eisen van intermediaire verhuur te voldoen.
Lees meer