Zoekresultaten

1-20 van 1029 resultaten voor 'wonen en zorg'

Wonen en zorg goed afgestemd dankzij data

https://www.platform31.nl/nieuws/wonen-en-zorg-goed-afgestemd-dankzij-data
Het thuis wonen van mensen met een zorgvraag vraagt om integrale oplossingen en maatwerk. De provincie Zuid-Holland is zich zeer bewust van de rol die zij vanuit de woningbouwprogrammering kan spelen en faciliteerde een experiment met de WoonZorgwijzer. Een instrument dat inzicht geeft in de behoefte op het gebied van wonen en zorg. Alex Veldhof deelt zijn visie op de integrale aanpak van wonen en zorg en kijkt hij terug op het experiment.
Lees meer

Leerkring Meerpartijensamenwerking Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/leerkring-meerpartijensamenwerking-wonen-en-zorg
Mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen: dat is de opgave waar zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten zich voor inspannen. En dat blijkt best lastig, want al die partijen hebben hun eigen rol en belangen. Hoe kom je dan toch tot een goede samenwerking en mooie resultaten? In de Leerkring Meerpartijensamenwerking Wonen en zorg zoeken betrokken partijen in drie sessies samen naar het antwoord op deze vraag.
Lees meer

Start experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/start-experimentenprogramma-provinciale-parels-wonen-en-zorg
De eerste stappen binnen het experiment Provinciale parels wonen en zorg van de provincie Zuid-Holland en Platform31 zijn gezet. In het experiment wordt de gebruikswaarde getest van de Woonzorgwijzer als geografisch data-instrument.
Lees meer

Bredase aanpak wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/bredase-aanpak-wonen-en-zorg
De Bredase aanpak Wonen en Zorg is door Rijkbouwmeester Floris van Alkemade in januari 2020 als landelijk voorbeeld bestempeld van een gewenste inclusieve aanpak voor het langer thuis wonen. Marjon Rijnart, adviseur woonbeleid bij de gemeente Breda vertelt wat de aanpak wonen en zorg inhoudt en hoe die zich die de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld.
Lees meer

Experiment Provinciale parels wonen en zorg

https://www.platform31.nl/publicaties/experiment-provinciale-parels-wonen-en-zorg
Om de visie- en beleidsvorming op het vlak van wonen en zorg te faciliteren, voerde de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Platform31 het experimentenprogramma ‘Provinciale parels wonen en zorg, Transformatie wonen en zorg in een nieuwe maatschappelijke dynamiek’ uit. In het experiment is de toepassing van een nieuw planningsinstrument – de ‘WoonZorgwijzer’ – getoetst.
Lees meer

Thema: Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid
Platform31 gaat in 2020 aan de slag met het thema Wonen en zorg. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.
Lees meer

Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg

https://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzer-prestatieafspraken-wonen-en-zorg
Gemeenten, corporaties en huurders zijn volop bezig met het maken van prestatieafspraken. Om te helpen bij een goede invulling daarvan maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met de betrokken partijen uit heel Nederland de ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’.
Lees meer

Strategisch samenwerken aan wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg/strategisch-samenwerken-wonen-zorg
Een meerjarige, strategische visie op wonen en zorg is een belangrijk kader en beginpunt voor een gezamenlijke aanpak.
Lees meer

Verbinden van wonen en zorg bij langer thuis wonen

https://www.platform31.nl/nieuws/verbinden-van-wonen-en-zorg-bij-langer-thuis-wonen
Het langer thuis wonen in de wijk van kwetsbare inwoners vraagt om regie van gemeenten. In de leerkring ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’ verkende Platform31 samen met gemeenten hoe je zorgt voor regie, sturing en afstemming bij wonen, begeleiding en zorg.
Lees meer

Programma Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg
Een eigen huis vinden we vanzelfsprekend. Ook als je te maken hebt met verstandelijke, psychische en lichamelijke kwetsbaarheden. In 2019 en 2020 organiseert Platform31 kenniscommunities, doet onderzoek, verzamelt best practices en jaagt innovatie aan.
Lees meer

Opgave wonen en zorg in beeld

https://www.platform31.nl/publicaties/opgave-wonen-en-zorg-in-beeld
Deze nulmeting is uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe gemeenten en hun partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld brengen. In twintig procent van de gemeenten blijkt een woonbehoefte-onderzoek voor zorgdoelgroepen te zijn uitgevoerd. In verreweg de meeste onderzoeken zijn ouderen de belangrijkste onderzoeksgroep, gevolgd door mensen met een psychische of verstandelijke beperking.
Lees meer

Kwaliteit van leven vraagt maatwerk in wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/kwaliteit-van-leven-vraagt-maatwerk-in-wonen-en-zorg
De woonfunctie voor de groep zelfstandig wonende ouderen met een beginnende zorgvraag behoorde jarenlang tot de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders. Na het besluit verzorgingshuizen te sluiten is er een hiaat ontstaan.
Lees meer

Integrale samenwerking wonen en zorg voor uitstroom beschermd wonen

https://www.platform31.nl/nieuws/integrale-samenwerking-wonen-en-zorg-voor-uitstroom-beschermd-wonen
Voor uitstroom uit het beschermd wonen is samenwerking nodig tussen gemeente, corporaties en GGZ-instellingen. Deze samenwerking en het voeren van procesregie stond centraal tijdens de derde bijeenkomst in het kader van het experiment “Weer thuis in de wijk”.
Lees meer

Wonen en zorg verbinden in prestatieafspraken

https://www.platform31.nl/nieuws/wonen-zorg-verbinden-prestatieafspraken
Om doelstellingen in het sociaal domein te bereiken is een verbinding met de sociale huisvesting een voorwaarde.
Lees meer

Kennisdossier: Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

https://www.platform31.nl/publicaties/kennisdossier-gebiedsgerichte-aanpak-wonen-welzijn-en-zorg
Platform31 en Movisie ontwikkelden in samenwerking met de VNG en de provincie Noord-Holland de leerkring Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg om te helpen bij de gebiedsgerichte aanpak van wonen, welzijn en zorg. Het kennisdossier bundelt de informatie die in de leerkringen is geagendeerd.
Lees meer

Team Programma Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg/team-programma-wonen-en-zorg
Op deze pagina vindt u alle medewerkers van Platform31 die werken aan het programma Wonen en zorg.
Lees meer

Publicaties over Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg/publicaties-over-wonen-zorg
Platform31-publicaties gerelateerd aan het thema Wonen en zorg.
Lees meer

Prestatieafspraken wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg/strategisch-samenwerken-wonen-zorg/lokale-prestaties-wonen-zorg
wonen en zorg in de prestatieafspraken van corporaties, gemeente en huurders? Wat willen zij en … thuis Activiteiten: verkenning en bijeenkomsten (agenda) Verkenning wonen en zorg in de prestatieafspraken, december …
Lees meer