Zoekresultaten

1-20 van 139 resultaten voor 'veerkracht'

Dag van de Stad in gewijzigde opzet op zoek naar veerkracht in de stad

https://www.platform31.nl/nieuws/dag-van-de-stad-in-gewijzigde-opzet-op-zoek-naar-veerkracht-in-de-stad
Vanwege de coronacrisis kan de Dag van de Stad niet plaatsvinden in de vorm die u van ons gewend bent. Maar dat betekent niet dat de dag is afgelast: we gaan door met een alternatief concept. Met o.a. inspirerende webinars en een verrassende tour langs verschillende Nederlandse steden, tonen we dit najaar hoe steden kunnen herrijzen uit de coronacrisis: met veerkracht.
Lees meer

Kennisdossier Economische veerkracht

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-economische-veerkracht
Dit Platform31 kennisdossier brengt trends en ontwikkelingen op het gebied van economische veerkracht langs verschillende lijnen in beeld: regionale economie, lokale kracht, innovatie, werkmilieus, ondernemerschap.
Lees meer

Fenix: de podcast over veerkracht in steden

https://www.platform31.nl/nieuws/fenix-de-podcast-over-veerkracht-in-steden
De Dag van de Stad lanceert Fenix: de podcast over veerkracht in steden. In elke aflevering bezoeken we een stad die te maken kreeg met een ramp of crisis. Hoe gaan steden hiermee om? Hoe vinden zij de weg terug en wat doet dit met de bewoners?
Lees meer

Hoe kom je tot een veerkrachtige stad?

https://www.platform31.nl/nieuws/hoe-kom-je-tot-een-veerkrachtige-stad
Professor Ira Helsloot van Crisislab (Radboud Universiteit) en projectleider voor de City Deal Zorg voor een veilige stad neemt op 29 oktober de bezoekers van de Dag van de stad mee in de wereld van crisisbeheersing.
Lees meer

"Wel of geen krimp is niet de kwestie, hou gebieden veerkrachtig en vitaal"

https://www.platform31.nl/nieuws/wel-of-geen-krimp-is-niet-de-kwestie-hou-gebieden-veerkrachtig-en-vitaal
“Je moet je bij het maken van plannen niet blindstaren op de vraag of er in deze regio’s al dan niet krimp is, je kunt beter kijken naar manieren die nodig zijn om deze gebieden vitaal te houden zodat mensen er willen en kunnen leven", aldus Bettina Bock.
Lees meer

Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen

https://www.platform31.nl/externe-publicaties/stedelijke-vraagstukken-veerkrachtige-oplossingen
Nu er na de crisis weer een aanzienlijke verstedelijkingsopgave voor de deur staat is de publicatie Rekenen aan de Stad van Jan Brouwer welkome literatuur om verantwoord te investeren in de stad.
Lees meer

Naar een veerkrachtige economie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-economische-veerkracht/naar-een-veerkrachtige-economie
… in te spelen op een veerkrachtige economie? Hoe werken overheid, bedrijfsleven … economie. Dat maakt de economie veerkrachtig. Minder concurrentie tussen gemeenten, beter …
Lees meer

Economische veerkracht

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/onderzoek/surf/veranderende-economieen
Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met het thema veranderende economieën binnen het SURF programma.
Lees meer

Zorg en welzijn: bouwen aan een veerkrachtige samenleving!

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/zorg-en-welzijn-bouwen-aan-een-veerkrachtige-samenleving
De organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Als we blijven doen wat we altijd deden, dan gaan we het niet redden met elkaar.
Lees meer

Zorgverzekeraars in de wijk

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/stedelijke-vernieuwing/praktijkboek-stedelijke-vernieuwing/zorgverzekeraars-werken-samen-in-de-wijk
Krachtige bewoners die gezond, veerkrachtig en gelukkig zijn. Dat is het motto van de convenanten die Gemeente Rotterdam sloot met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Samen trekken ze op in de ontwikkeling van vijf wijken: het Oude Noorden, Crooswijk, Bloemhof/Hillesluis, Ommoord/Lage Land en Lombardijen.
Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2021

https://www.platform31.nl/externe-publicaties/jaarboek-landschapsarchitectuur-en-stedenbouw-2021
"We ontwerpen, we bouwen, maar we maken geen gemeenschappen, streven geen sociale doelen na, maken geen stad’’. De selectiecommissie van het nieuwe Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw ziet een kans om met een sociale agenda en een enorme klimaatopgave het debat met vakgenoten en opdrachtgevers aan te jagen. Tegelijkertijd vraagt het om een nationale visie om “sociale, veerkrachtige en duurzame steden te maken”.
Lees meer

De wijk als gedeelde verantwoordelijkheid

https://www.platform31.nl/nieuws/de-wijk-als-gedeelde-verantwoordelijkheid
Wie is verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de kwetsbare wijken? Die vraag ligt sinds kort weer op eenieders bordje. Want als er één conclusie kan worden getrokken uit het onlangs verschenen onderzoek Veerkracht in het corporatiebezit, dan is het wel dat we weer massaal in actie moeten komen om het ontstaan van nieuwe probleemwijken een halt toe te roepen.
Lees meer

Circulaire economie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-economische-veerkracht/circulaire-economie
In dit deel van het kennisdossier Economische veerkracht geven publicaties, projecten en nieuwsberichten een overzicht van innovatieve trends en ontwikkelingen.
Lees meer

Ondernemerschap

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-economische-veerkracht/ondernemerschap
In dit deel van het kennisdossier Economische veerkracht geven publicaties, projecten en nieuwsberichten een overzicht van innovatieve trends en ontwikkelingen.
Lees meer

Bedrijventerreinen en werkmilieus

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-economische-veerkracht/bedrijventerreinen-en-werkmilieus
In dit deel van het kennisdossier Economische veerkracht geven publicaties, projecten en nieuwsberichten een overzicht van innovatieve trends en ontwikkelingen.
Lees meer

Innovatie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-economische-veerkracht/innovatie
In dit deel van het kennisdossier Economische veerkracht geven publicaties, projecten en nieuwsberichten een overzicht van innovatieve trends en ontwikkelingen.
Lees meer

Regionale en lokale economie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-economische-veerkracht/regionale-economie
In dit deel van het kennisdossier Economische veerkracht geven publicaties, projecten en nieuwsberichten een overzicht van trends en ontwikkelingen in de regionale en lokale economie.
Lees meer

Gaat u rustig slapen, met de binnenstad komt het goed

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/vitale-binnensteden/publicaties/gaat-u-rustig-slapen-met-de-binnenstad-komt-het-goed
De binnenstad staat weer hoog op de beleids- en politieke agenda. Het debat wordt, via onder meer de Retailagenda, sterk gedomineerd door de problemen in de retailsector, inclusief de onzekere impact van internet. In de recente studie ‘De veerkrachtige binnenstad’ is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) helder: het is vooral de sector ‘detailhandel non-food’ die het moeilijk heeft, en niet de binnenstad als locatie.
Lees meer

De shocktest voor bewoners en gemeente

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/de-shock-test-voor-bewoners-en-gemeente
Samenwerken met bewoners: ondanks de goede bedoelingen is de praktijk weerbarstig. Toch zien we in de wijk Bospolder-Tussendijken dat er niet alleen met bewoners samengewerkt wordt, maar dat bewoners steeds vaker ook de leiding kunnen nemen. Hoe is dat zo gekomen?
Lees meer

Kompas voor keuzes

https://www.platform31.nl/publicaties/kompas-voor-keuzes
In deze Verkiezingsnotitie schetsen deskundigen van Platform31 welke opgaven, uitdagingen en vraagstukken er in de nieuwe kabinetsperiode (2021-2025) op dorpen, wijken, steden en regio’s afkomen en wat dit vraagt van de Rijksoverheid.
Lees meer