Zoekresultaten

1-20 van 115 resultaten voor 'veerkracht'

Dag van de Stad in gewijzigde opzet op zoek naar veerkracht in de stad

https://www.platform31.nl/nieuws/dag-van-de-stad-in-gewijzigde-opzet-op-zoek-naar-veerkracht-in-de-stad
Vanwege de coronacrisis kan de Dag van de Stad niet plaatsvinden in de vorm die u van ons gewend bent. Maar dat betekent niet dat de dag is afgelast: we gaan door met een alternatief concept. Met o.a. inspirerende webinars en een verrassende tour langs verschillende Nederlandse steden, tonen we dit najaar hoe steden kunnen herrijzen uit de coronacrisis: met veerkracht.
Lees meer

Fenix: de podcast over veerkracht in steden

https://www.platform31.nl/nieuws/fenix-de-podcast-over-veerkracht-in-steden
De Dag van de Stad lanceert Fenix: de podcast over veerkracht in steden. In elke aflevering bezoeken we een stad die te maken kreeg met een ramp of crisis. Hoe gaan steden hiermee om? Hoe vinden zij de weg terug en wat doet dit met de bewoners?
Lees meer

Hoe kom je tot een veerkrachtige stad?

https://www.platform31.nl/nieuws/hoe-kom-je-tot-een-veerkrachtige-stad
Professor Ira Helsloot van Crisislab (Radboud Universiteit) en projectleider voor de City Deal Zorg voor een veilige stad neemt op 29 oktober de bezoekers van de Dag van de stad mee in de wereld van crisisbeheersing.
Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Veerkrachtige economie’

https://www.platform31.nl/nieuws/terugkijken-trendtalk-veerkrachtige-economie
Provincies, gemeenten en het Rijk zullen ‘als één overheid’ moeten optreden om onze economie ‘weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer’ te maken. In deze trendtalk schetsen we de opgaven en uitdagingen voor de teams en wethouders EZ, de trends uit onze analyse van de coalitieakkoorden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de analyse van de Rijksbegroting 2023.
Lees meer

"Wel of geen krimp is niet de kwestie, hou gebieden veerkrachtig en vitaal"

https://www.platform31.nl/nieuws/wel-of-geen-krimp-is-niet-de-kwestie-hou-gebieden-veerkrachtig-en-vitaal
“Je moet je bij het maken van plannen niet blindstaren op de vraag of er in deze regio’s al dan niet krimp is, je kunt beter kijken naar manieren die nodig zijn om deze gebieden vitaal te houden zodat mensen er willen en kunnen leven", aldus Bettina Bock.
Lees meer

Economische veerkracht

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/onderzoek/surf/veranderende-economieen
Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met het thema veranderende economieën binnen het SURF programma.
Lees meer

Zorg en welzijn: bouwen aan een veerkrachtige samenleving!

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/zorg-en-welzijn-bouwen-aan-een-veerkrachtige-samenleving
De organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Als we blijven doen wat we altijd deden, dan gaan we het niet redden met elkaar.
Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Maatschappelijke slagkracht’

https://www.platform31.nl/nieuws/terugkijken-trendtalk-maatschappelijke-slagkracht
De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over ‘Brede Welvaart’: wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag?
Lees meer

Trendtalk: Maatschappelijke slagkracht

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/trendtalk-maatschappelijke-slagkracht
De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over 'Brede Welvaart': wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag? 
Lees meer

De wijk als gedeelde verantwoordelijkheid

https://www.platform31.nl/nieuws/de-wijk-als-gedeelde-verantwoordelijkheid
Wie is verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de kwetsbare wijken? Die vraag ligt sinds kort weer op eenieders bordje. Want als er één conclusie kan worden getrokken uit het onlangs verschenen onderzoek Veerkracht in het corporatiebezit, dan is het wel dat we weer massaal in actie moeten komen om het ontstaan van nieuwe probleemwijken een halt toe te roepen.
Lees meer

De shocktest voor bewoners en gemeente

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/de-shock-test-voor-bewoners-en-gemeente
Samenwerken met bewoners: ondanks de goede bedoelingen is de praktijk weerbarstig. Toch zien we in de wijk Bospolder-Tussendijken dat er niet alleen met bewoners samengewerkt wordt, maar dat bewoners steeds vaker ook de leiding kunnen nemen. Hoe is dat zo gekomen?
Lees meer

Kompas voor keuzes

https://www.platform31.nl/publicaties/kompas-voor-keuzes
In deze Verkiezingsnotitie schetsen deskundigen van Platform31 welke opgaven, uitdagingen en vraagstukken er in de nieuwe kabinetsperiode (2021-2025) op dorpen, wijken, steden en regio’s afkomen en wat dit vraagt van de Rijksoverheid.
Lees meer

Jaarplan 2021

https://www.platform31.nl/publicaties/jaarplan-2021-veerkracht-weerbaarheid-en-welvaart-in-stad-en-regio
In 2021 gaat Platform31 aan de slag met 13 thema’s in de opgaven van wonen, duurzaamheid, zorg- en welzijn en economie. Lees hierover in het Jaarplan 2021.
Lees meer

Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2021

https://www.platform31.nl/publicaties/analyse-rijksbegroting-2021
Wat zijn de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet voor 2021 en wat betekent dit voor stad en regio?
Lees meer

Essay Leren van stedelijke transformaties

https://www.platform31.nl/publicaties/essay-leren-van-stedelijke-transformaties
Bij stedelijke transformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Op het pad van transformatie bevinden zich nogal wat organisatorische, financiële, en juridische barrières. Wat kunnen we leren van grote transformatieprocessen uit het verleden?
Lees meer

Wikken en wegen van woningcorporaties

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/wikken-en-wegen-van-woningcorporaties
Kennisnetwerk voor corporatiestrategen die behoefte hebben aan verdieping en inspiratie op het gebied van afwegingsvraagstukken.
Lees meer

Inspiratie, innovatie en verbinding op de Dag van de Stad 2020

https://www.platform31.nl/nieuws/inspiratie-innovatie-en-verbinding-op-de-dag-van-de-stad-2020
Het is bijna zover: de Dag van de Stad Online! Live vanuit het Honigcomplex in Nijmegen bieden we u een wervelend programma met Last Lectures, workshops, talkshows, optredens, ontwerpateliers, videoreportages, podcasts, een festivalbar en nog veel meer!
Lees meer

Het zelfrespect van werklozen onder druk

https://www.platform31.nl/nieuws/het-zelfrespect-van-werklozen-onder-druk
‘Succes heb je zelf in de hand en falen is je eigen schuld’. Een illustratief beeld in de huidige prestatiemaatschappij volgens sociologe Judith Elshout. In haar proefschrift ‘Roep om Respect’ stelt zij dat langdurige werkloosheid hierdoor al snel een bron is van schuld, schaamte en vernedering.
Lees meer

Gemeente Venlo heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen

https://www.platform31.nl/nieuws/gemeente-venlo-heeft-extra-aandacht-voor-kwetsbare-groepen
Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit zevende verhaal van de gemeente Venlo gaat over het voorrang geven aan kwetsbare groepen.
Lees meer

Dromen staan centraal

https://www.platform31.nl/nieuws/dromen-staan-centraal
Breda voerde in 2018-2019 de pilot Wijkgericht wonen voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening uit om te onderzoeken welke wijkvoorzieningen nodig zijn voor cliënten. In de pilot verhuisden enkele cliënten vervroegd van een intramurale voorziening naar de wijk.
Lees meer