Zoekresultaten

121-140 van 143 resultaten voor 'wooncooperatie'

Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

https://www.platform31.nl/nieuws/vernieuwende-woonoplossingen-in-kleinere-gemeenten
De krapte op de woningmarkt beperkt zich allang niet meer tot grootstedelijke gebieden. Ook in kleinere gemeenten wordt creativiteit gevraagd van bestuurders, corporaties, ontwikkelaars en andere partijen.
Lees meer

Financieringsconstructie voor collectief wonen

https://www.platform31.nl/nieuws/financieringsconstructie-voor-collectief-wonen
Steeds meer senioren zoeken naar nieuwe woonconcepten in het middensegment. John en Eduard, twee generaties van de familie Sars, hebben hiervoor de financieringsconstructie Collectief Wonen ontwikkeld, gericht op bewoners die hun krachten bundelen in een coöperatieve vereniging en gezamenlijk een prettige (kleinschalige) woonwijk creëren en behouden.
Lees meer

De Huisdieren, Dieren

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/de-huisdieren
Een groep van 7 jonge, betrokken vrienden heeft de wens om geaard te wonen: minder anoniem en meer in verbinding met elkaar en de omgeving. Inmiddels zijn ze in een gevorderd stadium om een voormalige kleuterschool in Dieren aan te kopen.
Lees meer

Waddenwonen, Schiermonnikoog

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/waddenwonen-schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog worden nieuwbouwwoningen op gemeentegrond gebouwd om starters en jongeren die op het eiland werken een beter toekomstperspectief te bieden.
Lees meer

1 2 3 Tiny Casade, Waalwijk

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/1-2-3-tiny-casade-waalwijk
Woningcorporatie Casade stelt drie kavels beschikbaar, waar zij Tiny houses willen realiseren.
Lees meer

De BinnenHaven, Almere

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/de-binnenhaven-almere
Dit project heeft het doel om een inclusieve woonwijk te bouwen, waarin “zorgbehoevenden” en niet-zorgbehoevenden op een prettige manier samen kunnen wonen.
Lees meer

Thema: Bestuur en samenspel

https://www.platform31.nl/thema-s/thema-bestuur-en-samenspel
*Platform31 gaat in 2019 aan de slag met het thema Bestuur en samenspel. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.*
Lees meer

Vernieuwende participatie Vreewijk

https://www.platform31.nl/publicaties/vernieuwende-participatie-vreewijk
In de publicatie Vernieuwende participatie Vreewijk staan de inspanningen centraal van woningcorporatie Havensteder om de bewonersparticipatie in het karakteristieke Rotterdamse tuindorp Vreewijk te vernieuwen.
Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

https://www.platform31.nl/publicaties/kennisdossier-gebiedsgerichte-aanpak-wonen-welzijn-en-zorg
Platform31 en Movisie ontwikkelden in samenwerking met de VNG en de provincie Noord-Holland de leerkring Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg om te helpen bij de gebiedsgerichte aanpak van wonen, welzijn en zorg. Het kennisdossier bundelt de informatie die in de leerkringen is geagendeerd.
Lees meer

Smart Small Living

https://www.platform31.nl/publicaties/smart-small-living
Smart small living is een woonvorm die uitgaat van kleiner en slimmer wonen, bijvoorbeeld door het gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. Smart small living voorziet in de behoefte van diverse groepen met een gedeelde hobby of levensfase, zo blijkt uit een verkenning naar deze woonvorm.
Lees meer

Het tripartite-overleg in Maastricht

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices/het-tripartite-overleg-in-maastricht
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Op zoek naar de redelijkheid van het bod in Den Haag

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices/op-zoek-naar-de-redelijkheid-van-het-bod-in-den-haag
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Coalitie Laak – nieuwe partners in leefbaarheid

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices/coalitie-laak-investeren-in-leefbaarheid
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Passende huisvesting in de Stedendriehoek

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices/passende-huisvesting-in-de-stedendriehoek
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Passend toewijzen

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/passend-toewijzen
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

DAEB en niet-DAEB

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/daeb-en-niet-daeb
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Investeren in leefbaarheid

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/investeren-in-leefbaarheid
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Woningmarktregio’s

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/woningmarktregios
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Inzicht in financiën corporatie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/inzicht-in-financien-corporatie
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer