Zoekresultaten

41-60 van 143 resultaten voor 'wooncooperatie'

Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie 2020-2021

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021
Platform31 start het hernieuwd Actieprogramma wooncoöperaties 2020-2021. Op deze pagina vindt u alle informatie over dit programma.
Lees meer

Experts wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/experts-wooncooperatie
De wooncoöperatie zoals verwoord in de Woningwet 2015 is nieuw in Nederland. Het is nog lastig om professionals te vinden die kunnen adviseren op dit gebied. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen, biedt deze pagina een overzicht van experts.
Lees meer

Meer nieuws over de wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/meer-nieuws-over-de-wooncooperatie
De coöperatieve vereniging is een opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven, ook in het wonen. Hoewel Nederland al een aantal wooncoöperaties kent, is het voor veel mensen nog onbekend terrein. Om de ontwikkeling ervan een stap verder te brengen is meer bekendheid nodig. Platform31 werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting.
Lees meer

Koplopersgroep wooncoöperaties

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/nieuws/koplopersgroep-wooncooperaties
Om het model van wooncoöperatie in Nederland handen en voeten te geven, deed Platform31 in juni een oproep voor een koplopersgroep. Uit 21 ingezonden projecten zijn 14 koplopers geselecteerd.
Lees meer

De wooncoöperatie, een derde weg in de volkshuisvesting

https://www.platform31.nl/nieuws/de-wooncooperatie-een-derde-weg-in-de-volkshuisvesting
Trevor James constateert een groeiende behoefte aan een coöperatieve vorm van wonen. “Ik zie dat er bij dit soort initiatieven een grote betrokkenheid is bij het wonen, maar ook bij de omgeving. Dat uit zich bijvoorbeeld in de wens om op de allerduurzaamste manier te bouwen of te willen zorgen voor elkaar en de omgeving."
Lees meer

Gemeenten, sla nu je slag met de wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/gemeenten-sla-nu-je-slag-met-de-wooncooperatie
Gemeenten zijn een cruciale partij om burgercollectieven te faciliteren, want tussen de grote spelers op de woningmarkt komen wooninitiatieven al snel in het gedrang.
Lees meer

Op zoek naar de kracht van wooncoöperaties in Zürich

https://www.platform31.nl/nieuws/op-zoek-naar-de-kracht-van-wooncooperaties-in-zurich
In Zürich is een aanzienlijk deel van de recente bouwproductie in handen van Genossenschaften en dat levert bijzondere stukken stad op. Hoewel de Nederlandse context natuurlijk anders is, kunnen we veel inspiratie halen uit de verhouding tussen burgers, overheid, financiers en ontwerpers in Zwitserland.
Lees meer

Fiscale kaders voor de wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/publicaties/fiscale-kaders-voor-de-wooncooperatie
In deze notitie verkennen de adviseurs van VERDER Fiscaal Specialisten & Accountants de voornaamste belastingen die van toepassing kunnen zijn op bewonerscollectieven die woningen beheren en/of exploiteren zonder winstoogmerk.
Lees meer

Blog: Samen aan de slag met de Wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/nieuws/blog-samen-aan-de-slag-met-de-wooncooperatie
Anne-Marie Frissen, belangenbehartiger bij Aedes vereniging van woningcorporaties, over hoe te handelen als corporatie als er opeens een enthousiaste groep huurders met een plan voor de deur staat?
Lees meer

De behoefte aan wooncoöperaties

https://www.platform31.nl/publicaties/de-behoefte-aan-wooncooperaties
In deze publicatie verkennen we wat het aanbod is aan collectieve woonvormen in Nederland en wat de behoefte is.
Lees meer

De wooncoöperatie, dat zijn wij!

https://www.platform31.nl/publicaties/de-wooncooperatie-dat-zijn-wij
In deze publicatie komen bewoners aan het woord die hun woonsituatie naar eigen hand willen zetten, omdat ze een droom hebben over hoe het anders en beter kan.
Lees meer

Quickscan Wooncoöperaties

https://www.platform31.nl/publicaties/quickscan-wooncooperaties
Deze quickscan bevat lessen uit de praktijk en gegevens uit andere studies, in combinatie met het opzetten van aanvullende pilot(s) en geeft de mogelijkheid een realistische inschatting te maken of de coöperatieve vereniging een geschikte organisatievorm is om bepaalde hiaten in de stedelijke woningmarkt te kunnen oplossen.
Lees meer

Eerste Utrechtse wooncoöperatie van start

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/nieuws/eerste-utrechtse-wooncooperatie-van-start
… groep huurders gelukt om als wooncoöperatie eigenaar te worden van hun …
Lees meer

Publicaties

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/publicaties
Toolbox voor de wooncoöperatie | Ervaringen wooninitiatieven | Aan de slag met de wooncoöperatie | Businesscase en financiering | Verkenning | Juridisch
Lees meer

Eigen kracht zoekt vreemd vermogen

https://www.platform31.nl/publicaties/eigen-kracht-zoekt-vreemd-vermogen
De mogelijkheden om nieuwe wooncoöperaties gefinancierd te krijgen, zijn momenteel beperkt. Dit blijkt uit de marktverkenning naar de financiering van wooncoöperaties, die stichting OpMaat uitvoerde in opdracht van Platform31. Alleen in specifieke situaties is op dit moment financiering mogelijk.
Lees meer

Unicum: bewoners Roggeveenstraat kopen samen hun sociale huurhuizen

https://www.platform31.nl/nieuws/bewoners-roggeveenstraat-kopen-samen-hun-sociale-huurhuizen
De bewoners van 65 sociale huurwoningen in de Roggeveenstraat kopen collectief hun woningen over van eigenaar Haag Wonen en brengen ze onder in een eigen ‘wooncoöperatie’. De huurders, Haag Wonen en de gemeente Den Haag hebben gezamenlijk een constructie gevonden om dit mogelijk te maken.
Lees meer

Tussen wet en praktijk

https://www.platform31.nl/publicaties/tussen-wet-en-praktijk-onderzoek-naar-de-financiering-van-wooncooperaties
Stichtingen OpMaat en VanNimwegen, beide kennispartners in het programma wooncoöperaties, onderzochten de plannen van veertien koplopers en brachten de context voor vastgoedfinanciering binnen wooncoöperaties in kaart.
Lees meer

Deelnemende pilots

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots
In het pilotprogramma wooncoöperaties worden pilots actief ondersteund met een procesbegeleider. Platform31 coördineert dit pilotprogramma, legt verbinding tussen betrokkenen, stimuleert kennisontwikkeling en -deling tussen de pilots en procesbegeleiders en borgt (ervarings)kennis.
Lees meer

Projectopzet

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/projectopzet
Platform31 start in opdracht van het ministerie van BZK het Hernieuwd Actieprogramma 2020-2021 om de realisatie van wooncoöperaties te stimuleren. Op deze pagina vindt u wat we gaan doen in dit project.
Lees meer

Aan de slag met een beheercoöperatie

https://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-met-een-beheercooperatie
Sinds de herziene Woningwet in 2015 bewoners het recht om te onderzoeken of zij een wooncoöperatie kunnen oprichten. In de praktijk is de beheercoöperatie de meest voorkomende variant van de wooncoöperatie. Deze handreiking biedt handvatten voor corporaties als een initiatief bij hen aanklopt.
Lees meer