Zoekresultaten

1-20 van 3688 resultaten

Senior projectleider Armoede en Schulden

https://www.platform31.nl/over-platform31/vacatures/senior-projectleider-armoede-en-schulden
Platform31 ontwikkelt samen met partners kennis in (wetenschappelijk) onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken over economie, sociale thema’s, wonen, ruimte, duurzaamheid, demografie en governance.
Lees meer

Woonbeleid op maat

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/woonbeleid-op-maat
De training Woonbeleid biedt actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om u te ondersteunen bij het vormgeven van het woonbeleid.
Lees meer

Jaarplan 2021

https://www.platform31.nl/publicaties/jaarplan-2021-veerkracht-weerbaarheid-en-welvaart-in-stad-en-regio
In 2021 gaat Platform31 aan de slag met 13 thema’s in de opgaven van wonen, duurzaamheid, zorg- en welzijn en economie. Lees hierover in het Jaarplan 2021.
Lees meer

Terugkijken: Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

https://www.platform31.nl/nieuws/terugkijken-verkiezingsdebat-ruimte-en-wonen
Op 26 februari gingen zeven aspirant Kamerleden in gesprek over de thema’s Ruimte en Wonen. Volgens I&O Research zijn dit na gezondheid c.q. corona voor de kiezers de belangrijkste thema’s voor de verkiezingen van 17 maart.
Lees meer

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

https://www.platform31.nl/publicaties/doorstroming-van-senioren-stimuleren-op-de-woningmarkt
In deze publicatie richten wij ons op de doorstroom van senioren op de woningmarkt. Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop doorstroming kan worden gestimuleerd, voerde Platform31 in de tweede helft van 2020 een quickscan uit.
Lees meer

Omdat veel belangen samenvallen

https://www.platform31.nl/publicaties/omdat-veel-belangen-samenvallen
Of je nu maatregelen treft om beter bestand te zijn tegen pandemieën of om het klimaatprobleem te verminderen; dit essay van hoogleraar Anke van Hal laat zien dat het mes aan twee kanten snijdt.
Lees meer

City Deal 'Energieke wijken, duurzaam en sociaal' verbindt energietransitie aan leefbaarheid

https://www.platform31.nl/nieuws/city-deal-energieke-wijken-duurzaam-en-sociaal-verbindt-energietransitie-aan-leefbaarheid
Het vinden van slimme koppelingen tussen de energietransitie en het verbeteren van de leefbaarheid en de kansen voor bewoners in kwetsbare wijken. Dat is het doel van de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal.
Lees meer

In woorden kun je niet wonen!

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/in-woorden-kun-je-niet-wonen
Er is een duidelijke politieke wil om de grote opgaven ook groot te willen aanpakken. Met een visie, met een uitvoeringsstrategie, met extra hulp en gelden, en zónder hele grote breekpunten.
Lees meer

Column: Wie geraakt wordt, komt in beweging

https://www.platform31.nl/nieuws/column-wie-geraakt-wordt-komt-in-beweging
Dankzij de huidige crisis is het mogelijk om eerder en sneller in beweging te komen en ook grotere stappen te zetten dan dat we in het verleden ooit voor mogelijk hadden gehouden.
Lees meer

Retail na Covid-19

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/retail-na-covid-19
Een gezamenlijke inspanning is van groot belang om onze binnensteden krachtig en vitaal te houden. Naast de spreiding van het dragen van de lasten is het noodzakelijk dat overheden bereid zijn te investeren in de binnensteden.
Lees meer

Gezondheid, ook een taak van de corporatie?

https://www.platform31.nl/nieuws/gezondheid-ook-een-taak-van-de-corporatie
Wonen Limburg staat als corporatie proactief in het leven en kijkt daarbij verder dan de stenen. Zo vindt de corporatie ook de gezondheid van haar huurders belangrijk. Hun eigen rol zien ze daarin terugkomen op drie manieren: de gezondheid verbeteren in de fysieke woning, het signaleren van zorgbehoeften en verbinden met het netwerk én tot slot het bouwen aan sociale cohesie.
Lees meer

Wijkpark vernieuwd met denk- en doekracht van bewoners

https://www.platform31.nl/nieuws/wijkpark-vernieuwd-met-denk-en-doekracht-van-bewoners
Dankzij de inzet van bewoners en ondernemers is het Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd tot een wijkpark met allure. Wijkmanager John Nieuwmans: “Het wijkpark zorgt voor een vliegwieleffect. Bewoners zijn trots op hun wijk, gaan kansen zien voor hun buurt en voor zichzelf. Daar plukken we in de toekomst, met de energietransitie, de vruchten van.”
Lees meer

ICSzorg

https://www.platform31.nl/partners/partners-van-platform31/icszorg
Platform31 ontwikkelt samen met partners kennis in onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken binnen de thema's economie, sociaal, wonen, ruimte, duurzaamheid, demografie en governance. Deze kennis verspreiden we zowel breed in de vakwereld, als gericht in opleidingen, congressen en excursies.
Lees meer

Stephan doet weer mee in de samenleving. Hij is klaar voor een vaste baan.

https://www.platform31.nl/thema-s/thema-gezondheid-en-welzijn/gezond-in/participatie-en-gezondheid/stephan-doet-weer-mee-in-de-samenleving-hij-is-klaar-voor-een-vaste-baan
Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben vaak gezondheidsproblemen. Meedoen in de maatschappij kan daarop een positieve impact hebben. De weg naar maatschappelijke of arbeidsparticipatie is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Met aandacht en …
Lees meer

Doorstroming van senioren op de woningmarkt: verleiden, faciliteren en experimenteren

https://www.platform31.nl/nieuws/doorstroming-van-senioren-op-de-woningmarkt-verleiden-faciliteren-en-experimenten
Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt. Naast het bouwen van nieuwe woningen kan het stimuleren van doorstroming een bijdrage leveren aan oplossing van de druk op de woningmarkt.
Lees meer

Samen maken we het mogelijk!

https://www.platform31.nl/publicaties/samen-maken-we-het-mogelijk
Deze publicatie vertelt het verhaal van Publiek Ondernemen in Delft. Tien Delftse initiatieven laten zien wat de Publiek Ondernemenaanpak in de praktijk betekent.
Lees meer

Medewerker Financiële Administratie

https://www.platform31.nl/over-platform31/vacatures/medewerker-financiele-administratie
Platform31 ontwikkelt samen met partners kennis in (wetenschappelijk) onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken over economie, sociale thema’s, wonen, ruimte, duurzaamheid, demografie en governance.
Lees meer

Beleid, rapportage en wetenschap (2013-2018)

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-grensoverschrijdende-arbeidsmarkt/beleid-rapportage-en-wetenschap-2016-2018
In het kennisdossier arbeidsmarkt en onderwijs selecteert Platform31 maandelijks een wetenschappelijke onderzoeksrapport of beleidsadvies (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) om deze vervolgens nader te duiden en zo de beschikbare relevante wetenschappelijke kennis direct te koppelen aan praktische stedelijke uitdagingen.
Lees meer

Actueel (2019-2020)

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-grensoverschrijdende-arbeidsmarkt/actueel-2019-2020
In het kennisdossier arbeidsmarkt en onderwijs selecteert Platform31 maandelijks een wetenschappelijke onderzoeksrapport of beleidsadvies (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) om deze vervolgens nader te duiden en zo de beschikbare relevante wetenschappelijke kennis direct te koppelen aan praktische stedelijke uitdagingen.
Lees meer

Oproep: doet u mee met het praktijkonderzoek Economische daklozen?

https://www.platform31.nl/nieuws/oproep-doet-u-mee-met-het-praktijkonderzoek-economische-daklozen
Momenteel onderzoekt Platform31 de huidige stand van zaken rondom beleid en aanpak voor de doelgroep economische daklozen. Platform31 wil daarover graag in gesprek gaan met lokale overheden, corporaties en zorgpartijen in een aantal gemeenten om een beter beeld te krijgen hoe deze doelgroep beter ondersteund kan worden. Doet u mee?
Lees meer