Zoekresultaten

1-20 van 3973 resultaten

Kennismaking met de WoonZorgwijzer

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/kennismaking-met-de-woonzorgwijzer
Platform31 en stichting In Fact organiseren een online bijeenkomst voor leden van Valente, de Nederlandse ggz en andere geïnteresseerden om kennis te maken met de mogelijkheden van de WoonZorgwijzer.
Lees meer

Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/samenwerken-aan-leefbare-en-vitale-buurten-zo-doen-we-dat
Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal? Een maatschappelijke coalitie verzamelde twaalf sterke praktijkvoorbeelden vanuit alle Nederlandse windstreken. Op 9 februari presenteren Martin van Rijn en Ruth Peetoom de oogst in de vorm van het digitaal magazine tijdens een webinar vanuit de wijk de Ruwaard in Oss.
Lees meer

“Stimuleer en waardeer leerlingen voor kansengelijkheid in het onderwijs”

https://www.platform31.nl/nieuws/stimuleer-en-waardeer-leerlingen-voor-kansengelijkheid-in-het-onderwijs
Het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ was in 2020 het startpunt van een breed gesprek over de toekomst van het onderwijs. Groot onderhoud aan het onderwijssysteem is nodig om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten de kans krijgen het optimale uit hun talenten te halen. Eén van de aandachtspunten is de toenemende kansenongelijkheid.
Lees meer

Het momentum

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/het-momentum
Bij het lezen van het nieuwe coalitieakkoord en een aantal rapporten over armoede, schoot mij de vergelijking in het hoofd tussen de vaccinatiestrategie en de aanpak van armoede in ons land.
Lees meer

Oproep: Het beter bereiken van werkende armen

https://www.platform31.nl/nieuws/oproep-het-beter-bereiken-van-werkende-armen
Voor een project in opdracht van de G40 zijn wij op zoek naar een aantal G40-gemeenten die mee willen doen aan een gespreksronde over het beter kunnen bereiken van werkende armen.
Lees meer

Flexwonen in de praktijk: Set-project op IJburg in Amsterdam

https://www.platform31.nl/nieuws/flexwonen-in-de-praktijk-set-project-op-ijburg-in-amsterdam
Hoe werkt flexwonen in de praktijk? Tijdens de eerste etappe van de digitale flextour lieten de aanwezigen zich inspireren door een voorbeeld uit Amsterdam. In opdracht van woningcorporatie De Alliantie zijn in IJburg 141 woningen gerealiseerd voor starters van 18 tot en met 27 jaar, waarvan de helft statushouder is.
Lees meer

Is de gemeentelijke tegemoetkoming in de zorgkosten goed geregeld?

https://www.platform31.nl/nieuws/is-de-gemeentelijke-tegemoetkoming-in-de-zorgkosten-goed-geregeld
De Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie eigen risico zijn met de decentralisaties van 2015 afgeschaft. Een deel van het budget is beschikbaar gesteld aan gemeenten, vanuit de gedachte dat er lokaal meer en beter maatwerk geleverd kan worden. Hebben zij het goed geregeld? Platform31-IVO zocht het uit.
Lees meer

Platform31-IVO verwelkomt Victor Everhardt als nieuwe directeur-bestuurder

https://www.platform31.nl/nieuws/verwelkomt-victor-everhardt-als-nieuwe-directeur-bestuurder
Afgelopen zomer kondigde Hamit Karakus zijn vertrek aan bij Platform31-IVO. De daaropvolgende wervings- en selectieperiode resulteerde in het aanstellen van Victor Everhardt die als nieuwe directeur-bestuurder van Platform31-IVO officieel zal starten op 18 februari 2022.
Lees meer

Praktijkreeks Flexwonen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/flexibel-wonen/praktijkreeks-flexwonen
Op deze pagina bundelen we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden omtrent flexibel wonen.
Lees meer

Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden

https://www.platform31.nl/publicaties/handreiking-vroegsignalering-van-huur-schulden-uitwisselen-en-afstemmen
In deze tweede handreiking staat het delen en uitwisselen van signalen en gegevens centraal. Hoe kun je deze processen het best inrichten?
Lees meer

Samen verschil maken voor gelijke kansen op gezondheid

https://www.platform31.nl/nieuws/samen-verschil-maken-voor-gelijke-kansen-op-gezondheid
Afgelopen jaren ondersteunde GezondIn gemeenten met het versterken van lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In dit overzicht delen we graag de belangrijkste opbrengsten van 2021 en wat GIDS/GezondIn in de afgelopen acht jaar heeft bereikt.
Lees meer

Opschalingsbewust denken en doen

https://www.platform31.nl/publicaties/opschalingsbewust-denken-en-doen
Deze publicatie geeft een basis voor gesprekken in de context van de energietransitie en binnen het Programma Aardgasvrije Wijken om te komen tot een gezamenlijk beeld over opschaling.
Lees meer

Opschaling

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/opschaling
Dit kennisdossier helpt je op weg bij het opschalingsbewust denken en handelen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van pilots voor grote maatschappelijke opgaven.
Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/jaarcongres-stedelijke-transformatie-2022
Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 2 juni delen we ervaringen en bespreken we wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen.
Lees meer

Big Deal: van groot naar groots

https://www.platform31.nl/publicaties/big-deal-van-groot-naar-groots
Hoe werk je samen in een City Deal met meer dan vijftig of zelfs meer dan honderd partners? Hoe kunnen grote deals goede – grootse – resultaten boeken? Dat onderzochten we, de conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in dit rapport.
Lees meer

Het Welvaart model canvas

https://www.platform31.nl/publicaties/het-welvaart-model-canvas
Het 'Welvaart model canvas' helpt om te kiezen voor een economische opgave, een gemaakte keuze ter discussie te stellen en telkens scherp te hebben of de uitwerking van de keuze leidt tot succes. Het model biedt regio’s in Nederland concrete handvatten om uitvoeringskracht te ontwikkelen.
Lees meer

De kerstballen in de Omgevingswetboom

https://www.platform31.nl/nieuws/de-kerstballen-in-de-omgevingswetboom
Als je de Omgevingswet ziet als een grote kerstboom, dan zijn de aanvullingswetten de ballen die eraan hangen. Nu alleen nog zorgen dat de kleuren goed worden afgestemd. In deze laatste leerkring van 2021 komen de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingswet Geluid aan bod.
Lees meer

Transformatie van winkelgebieden

https://www.platform31.nl/nieuws/transformatie-van-winkelgebieden
Hoe zorgen Hengelo, Oosterhout en Rotterdam voor vitale winkelgebieden? En wat kunt u leren van hun aanpak? De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseerden gezamenlijk een online bijeenkomst, waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep namen.
Lees meer

Sterker uit de crisis

https://www.platform31.nl/publicaties/sterker-uit-de-crisis
De coronacrisis vraagt veel van ondernemers en daarmee van gemeenten die met hen werken aan een duurzaam levensvatbare lokale economie. De crisis maakt duidelijk waar de kracht en de knelpunten zitten in dit partnerschap. In een interviewronde in het voorjaar van 2021 is hierover uitgebreid gesproken met ondernemers en gemeenten. In deze notitie presenteren we de opgedane lessen en inzichten.
Lees meer