Zoekresultaten

1-20 van 4081 resultaten

Special Wonen en zorg voor ouderen

https://www.platform31.nl/nieuws/special-wonen-en-zorg-voor-ouderen
In de special ‘Wonen en zorg voor ouderen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij het programma Wonen en zorg voor ouderen van BZK en VWS.
Lees meer

Flexwonen realiseren in uw gemeente?!

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/praktijkleerkring-gelderland-flexwonen-realiseren-in-uw-gemeente
Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van de druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan specifieke, urgente doelgroepen. Wilt u flexwoningen realiseren in uw gemeente? In de nieuwe praktijkleerkring flexwonen helpen wij u op weg.
Lees meer

Een integrale aanpak bij het vergroenen van de leefomgeving

https://www.platform31.nl/nieuws/een-integrale-aanpak-bij-het-vergroenen-van-de-leefomgeving
De deelnemende gemeenten in de leerkring ‘vergroening en het omgevingsprogramma verkennen wat er nodig is om groennormen te behalen.
Lees meer

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

https://www.platform31.nl/publicaties/een-minister-voor-volkshuisvesting-en-ruimtelijke-ordening-woonprobleem-opgelost
Op 27 en 28 september zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Corpovenista, Aedes en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens deze dagen zijn 26 papers gepresenteerd.
Lees meer

‘Beter benutten’ in de coalitieakkoorden

https://www.platform31.nl/nieuws/beter-benutten-in-de-coalitieakkoorden
Platform31 analyseerde de gemeentelijke coalitieakkoorden op een reeks lokale thema's, waaronder wonen. Welke ambities hebben gemeenten om de bestaande woningvoorraad beter te benutten? Je leest het in het derde artikel uit de reeks 'Woningdelen in de praktijk'.
Lees meer

Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

https://www.platform31.nl/nieuws/flexwonen-meer-sneller-beter-gemakkelijker
Tijdens een webinar op 15 november legde minister De Jonge uit waarom het zo belangrijk is om flexwoningbouwprojecten te versnellen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast gaven toonaangevende experts antwoord op uw meest prangende vragen.
Lees meer

Brede welvaart: niet wachten, maar aanspreken en gewoon beginnen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/brede-welvaart-niet-wachten-maar-aanspreken-en-gewoon-beginnen
Er is veel te doen over het concept ‘brede welvaart’. Nu echt stappen zetten vergt meer doen dan praten. Niettemin, gedachten bij elkaar brengen helpt af en toe. Zoals gebeurde op de Nationale Conferentie Brede Welvaart op 3 oktober jongstleden. Wat was onze eigen afdronk daarvan?
Lees meer

Stapsgewijs werken aan verdere vergroening van de leefomgeving

https://www.platform31.nl/nieuws/stapsgewijs-werken-aan-verdere-vergroening-van-de-leefomgeving
Meer groen in de wijken, ook buiten het stadscentrum. In bestaande wijken liggen veel kansen voor vergroening, ook als ze al relatief groen zijn. Het instrument programma, één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, kan hierbij ondersteunend zijn.
Lees meer

Meer regie nodig op realiseren extra standplaatsen?

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/meer-regie-nodig-op-realiseren-extra-standplaatsen
De specifieke woonbehoefte en woonopgave van de woonwagenbewoners vraagt om extra aandacht. Kan gerichte regie bijdragen aan het realiseren en versnellen van extra standplaatsen?
Lees meer

Het Rikx-platform maakt impact in Rotterdam betaalbaar

https://www.platform31.nl/nieuws/het-rikx-platform-maakt-impact-in-rotterdam-betaalbaar
Impact ondernemers bieden vaak onconventionele oplossingen met een hoge maatschappelijke impact. Financiering vinden om de oplossingen ook daadwerkelijk uit te voeren is echter lang niet altijd eenvoudig. Gemeente Rotterdam werkt daarom sinds kort samen met Rebel aan de pilot platform Rikx.
Lees meer

Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2023

https://www.platform31.nl/publicaties/analyse-duiding-en-reflectie-rijksbegroting-2023
Wat zijn de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet voor 2023 en wat betekent dit voor stad en regio? Dat is de vraag die ieder jaar centraal staat in onze analyse van de Rijksbegroting.
Lees meer

Samenwerken bij bouw sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/samenwerken-bij-bouw-sociale-huurwoningen-in-binnenstedelijke-gebieden
Corporaties zijn een belangrijke partner bij de bouw van 250.000 nieuwe sociale huurwoningen tot en met 2030. Om deze opgave ook binnenstedelijk te realiseren moeten corporaties hun krachten bundelen met gemeenten en ontwikkelaars. Hoe kunnen we de samenwerking bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden vormgeven en verbeteren?
Lees meer

Kleine uitbreidingen op woonwagenlocaties helpen ook!

https://www.platform31.nl/nieuws/kleine-uitbreidingen-op-woonwagenlocaties-helpen-ook
Veel gemeenten hebben (nieuw) woonwagenbeleid vastgesteld of staan op het punt dit te doen. Maar om verschillende redenen worstelen ze met de realisatie ervan. Dit artikel geeft voorbeelden van gemeenten die daarom éérst bestaande en/of oude locaties uitbreiden.
Lees meer

Resultaatfinancieren: betalen voor impact?

https://www.platform31.nl/nieuws/resultaatfinancieren-betalen-voor-impact
Op donderdag 22 september organiseerde de City Deal Impact Ondernemen het webinar Betalen voor impact.
Lees meer

Sociaal domein in Leiden ontwikkelt door: voor en na corona

https://www.platform31.nl/nieuws/sociaal-domein-in-leiden-ontwikkelt-door-voor-en-na-corona
Hoe gaan gemeenten om met de sociale gevolgen van corona? Karin Fahner, programmamanager Social Impact bij de gemeente Leiden, vertelt hoe door de coronapandemie nieuwe doelgroepen in beeld kwamen, de fysieke en mentale gezondheid van inwoners nog steeds aandacht heeft en dat de gemeente zich voorbereidt op meer armoede en schulden.
Lees meer

Versterken van de sociale basis

https://www.platform31.nl/publicaties/versterken-van-de-sociale-basis
Platform31 onderzocht hoe gemeenten lokale initiatieven kunnen ondersteunen om zo de sociale basis te versterken. Deze publicatie biedt praktische inzichten en handreikingen voor gemeenteambtenaren die werken aan de sociale basis. En toont welke rollen de lokale overheid kan vervullen.
Lees meer

Woonvarianten voor senioren: dertig praktijkvoorbeelden

https://www.platform31.nl/publicaties/woonvarianten-voor-senioren-dertig-praktijkvoorbeelden
Wat zijn voorbeelden en inzichten van nieuwe woonconcepten voor senioren die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd? Platform31 ordent aan de hand van de tien woonprofielen de dertig voorbeelden die zij online portretteerde.
Lees meer

Innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-een-thuis-voor-iedereen
In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Platform31 ondersteunt in dit programma deze koplopers met kennis en kunde.
Lees meer