Zoekresultaten

1-20 van 2607 resultaten

Transitiefondsen: verdienmodel of zwart gat?

https://www.platform31.nl/nieuws/transitiefondsen-verdienmodel-of-zwart-gat
Doarpswurk internal thumb small 1537364025
In dit artikel schetsen we de situatie op de woningmarkt in Nederlandse krimpgebieden en zoomen we in op een aantal transitiefondsen die als reactie hierop zijn ontwikkeld. Hoe werken de fondsen en wat is er tot nu toe mee bereikt?
Lees meer

Handreiking voor begeleiding van VvE’s naar Nul-op-de-meter

https://www.platform31.nl/publicaties/handreiking-voor-begeleiding-van-vve-s-naar-nul-op-de-meter
Debiltverduurzamers 400x265 cover 1537356860
VvE’s begeleiden naar Nul-op-de-meter: hoe doe je dat? De handreiking hiervoor is het resultaat van drie jaar ervaring met het aanjagen van verduurzaming van gebouwen van verenigingen van eigenaren naar Nul-op-de-meter.
Lees meer

Datagedreven werken aan het verminderen van overlast

https://www.platform31.nl/nieuws/datagedreven-werken-aan-het-verminderen-van-overlast
Smit pots internal thumb small 1537345568
Net als op veel andere plaatsen in Nederland wordt ook in Zaanstreek-Waterland gewerkt aan het voorkomen van overlast in wijken en buurten. Voor het Datalab Zaanstreek-Waterland zou het vraagstuk van overlast de eerste test-case zijn. Heeft een datalab waarde voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en op welke wijze kan dat? Tom Pots en Erwin Smit vertellen over hun ervaringen.
Lees meer

Inkoop bij sociaal ondernemers

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/inkoop-bij-sociaal-ondernemers
Dsc 8750 internal thumb small 1507198172
Jaarlijks kopen alle Nederlandse gemeenten samen voor 41 miljard euro in. Daar liggen kansen voor (decentrale) overheden om maatschappelijk aan te besteden en haar aandeel inkoop bij sociale ondernemers te vergroten. Tijdens deze sessie wordt specifiek aandacht besteed aan de mogelijkheden van artikel AW 2.82 en laten we u zien op welke manier u als gemeente nog meer maatschappelijk kunt aanbesteden.
Lees meer

Wijkondernemingen in Den Haag

https://www.platform31.nl/publicaties/wijkondernemingen-in-den-haag
Cover wijkondernemingen in den haag cover 1537270743
Het programma Wijkondernemingen van de gemeente Den Haag beoogde tussen 2016 tot 2018 jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt uit kwetsbare wijken aan een startkwalificatie en een baan te helpen. Platform31 is gevraagd om te onderzoeken wat de sterke – en mogelijke verbeterpunten – zijn van het concept en welke leerpunten meegenomen kunnen worden uit de praktijk.
Lees meer

Wat werkt in … nabuurschap en zo lang mogelijk thuis in de wijk

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/wat-werkt-in-nabuurschap-en-zo-lang-mogelijk-thuis-in-de-wijk
Woonzorg internal thumb small 1520874646
Hoe kun je als corporatie bijdragen aan samenredzaamheid en nabuurschap in de wijk? Tijdens de bijeenkomst van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk staat deze vraag centraal.
Lees meer

De ideale balans op de Dag van de Stad 2018

https://www.platform31.nl/nieuws/de-ideale-balans-op-de-dag-van-de-stad-2018
Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1537173766
Iedereen die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s komt bij elkaar op één dag. Dát is de Dag van de Stad op maandag 29 oktober in de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Eén dag waarop we ons laten inspireren, informeren en met elkaar in gesprek gaan over de ideale balans in de stad.
Lees meer

Uitwisseling van opgaven en ervaringen tijdens zomerexcursie Middelgrote Gemeenten

https://www.platform31.nl/nieuws/uitwisseling-van-opgaven-en-ervaringen-tijdens-zomerexcursie-middelgrote-gemeenten
Zomerexcursie middelgrote gemeenten internal thumb small 1536763858
Steeds meer middelgrote gemeenten sluiten zich bij Platform31 aan waardoor we een specifiek programma kunnen ontwikkelen. Zo organiseerden we dit jaar samen met de gemeente Winterswijk voor het eerst een zomerexcursie speciaal voor middelgrote gemeenten.
Lees meer

Oproep: deel uw regionale best practice en ondersteun het brede mkb in de groei van ondernemerschap!

https://www.platform31.nl/nieuws/oproep-deel-uw-regionale-best-practice-en-ondersteun-het-brede-mkb-in-de-groei-van-ondernemerschap
Afbeelding header internal thumb small 1536756830
Mkb-ondernemers staan voor een aantal grote uitdagingen. Schaalvergroting, prijzenoorlogen, digitalisering en globalisering treft velen van hen en noopt hen tot het aanpakken van meerdere ontwikkelingen. Het inspelen op de kansen van digitalisering, de opkomst van de platformeconomie, nieuwe technologieën en verdienmodellen en het daarbij vinden en binden van geschikt personeel is belangrijker dan ooit. Maar hoe doe je dat als ondernemer? En wat kunnen kennisinstellingen en overheden hierin betekenen om de productiviteit bij het brede mkb te vergroten?
Lees meer

Yurps excursie

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/yurps-excursie
Luchtsingel rotterdam internal thumb small 1536741717
Heb jij ook altijd al meer willen weten van die herkenbare gele Luchtsingel in Rotterdam? Dat kan op 10 oktober met Yurps! Ga mee op excursie en ontdek hoe je een vergeten gebied aanpakt en tegelijkertijd startups en creatievelingen een kans biedt. Meld je snel aan!
Lees meer

Koppel de huurtoeslag aan de bestedingsruimte voor het wonen

https://www.platform31.nl/nieuws/koppel-de-huurtoeslag-aan-de-bestedingsruimte-voor-het-wonen
Wonen 2018 internal thumb small 1536742631
Op 11 september stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van minister Ollongren (BZK) over de aanpassing van de huurtoeslag. De wetswijzigingen gaat over het schrappen van de KAN-bepaling en het afbouwen van de inkomensgrenzen. Hoewel het afschaffen van de inkomensgrenzen erg positief is, vinden Platform31 en haar partners dat de huurtoeslag grondiger aangepakt moet worden om betalingsrisico’s te beperken en schulden te voorkomen.
Lees meer

Energietransitie: omarm de complexiteit

https://www.platform31.nl/externe-publicaties/energietransitie-omarm-de-complexiteit
Cover energietransitie omarm de complexiteit cover 1536667310
Dit promotieonderzoek presenteert de resultaten van het onderzoek naar de condities voor ontwikkeling en grootschalige toepassing van energieneutrale renovatieconcepten, waarmee bijgedragen kan worden aan de transitie naar een energieneutrale naoorlogse sociale woningvoorraad.
Lees meer

Beter beleid en minder protest door inzicht in waarden

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/beter-beleid-en-minder-protest-door-inzicht-in-waarden
Dries bartelink de argumentenfabriek internal thumb small 1517475247
Bij het vraagstuk afvalinzameling spelen vele waarden een rol, zo ontdekten we tijdens een denktraject in 2017 in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Neem de boosheid van mensen over het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’.
Lees meer

De relatie tussen het omgevingsplan en het instrument programma

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-relatie-tussen-het-omgevingsplan-en-het-instrument-programma
Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907
De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten. Van deze instrumenten is het programma nog het meest onderbelicht. Dit instrument biedt vele nieuwe kansen rondom flexibiliteit en de inzet van bestuurlijke afwegingsruimte, wat in het huidige bestel nog niet mogelijk is. Tijdens de studiemiddag op donderdag 6 december 2018 behandelen we de onderlinge relatie tussen het omgevingsplan en het programma. Daarbij gaan we ook in op de relatie met beleidsregels.
Lees meer

Gebrek aan regie nekt economische potentie circulaire (bouw)economie

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/gebrek-aan-regie-nekt-economische-potentie-circulaire-bouw-economie
Niels van geenhuizen internal thumb small 1536317505
Wij ondersteunen volledig het initiatief van het rijksbrede programma Circulaire Economie en de daaruit voortvloeiende transitieagenda’s. Maar stilstand, of erger nog, achteruitgang dreigt. Onze expertise blijft grotendeels onbenut omdat er geen regie is op transitie circulaire (bouw)economie. Hierbij roepen we de overheid op om deze regierol op te pakken!
Lees meer

Statushouders door maatwerk aan het werk

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/statushouders-met-maatwerk-aan-het-werk
Rombout jas internal thumb small 1536313372
In de maatwerktrajecten is sprake van een combinatie van taal, leren en werken, met accent op leren in de praktijk. De gemeente Amsterdam zet hierbij in op het ontwikkelen van een fundament zodat statushouders een passende duurzame baan kunnen verwerven.
Lees meer

Weekendtref, een plek om je je thuis te voelen

https://www.platform31.nl/nieuws/weekendtref-een-plek-om-je-je-thuis-te-voelen
Avp weekendtref amersfoort internal thumb small 1536230503
Gevoelens van eenzaamheid komen vaker voor onder mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; zeker in het weekend, wanneer veel activiteiten stilvallen. Organisaties voor dagbesteding, therapie, werk en zorg sluiten dan veelal de deuren. In Amersfoort besloot de stichting Cliënten Contact Eemland daar wat aan te doen.
Lees meer

Welkom in ons buurthuis

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/sociaal/wonen-en-zorg/welkom-in-ons-buurthuis
Welkom buurthuis internal thumb small 1536227815
Met het project ‘Welkom in ons buurthuis’ wil Platform31 daar een bijdrage aan leveren door de toegankelijkheid van ontmoetingscentra in de wijk te verbeteren voor mensen met een psychiatrische aandoening.
Lees meer

Overlast in de wijk

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/sociaal/wonen-en-zorg/overlast-in-de-wijk
Nieuwe interventies zijn nodig om overlast in de wijk te verminderen en zo mogelijk te voorkomen. Verschillende corporaties ontplooien al vernieuwende initiatieven, gericht op het verminderen van overlast.. Samen met deze corporaties gaan Platform31, Aedes en Moadvies aan de slag om een praktijkgericht overzicht te maken van nieuwe interventies, maatregelen en/of samenwerkingsafspraken.
Lees meer

Verzin woonconcepten voor de ‘stationaire senior’

https://www.platform31.nl/nieuws/verzin-woonconcepten-voor-de-stationaire-senior
Gert jan hagen internal thumb small 1536138605
Gemeenten bereiken de grootste winst als zij op de woningmarkt inzetten op het doorstromen van babyboomers, dat zegt Gert Jan Hagen, directeur van bureau SpringCo en trendwatcher voor de woningmarkt.
Lees meer