Nieuwe perspectieven voor publieke ruimten

Gemeenten besteden veel aandacht aan het verbeteren van hun centrumlocaties. Daardoor blijven er minder middelen over voor pleinen en parken in gewone woonwijken. Daar komt de leefbaarheid onder druk te staan. Platform31 onderzocht hoe de gewone publieke ruimte in een tijd van economische schaarste kan verbeteren. Lees meer

Burgers maken hun buurt

Veel burgers werken steeds vaker actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt. Overheden juichen dit toe, maar worden daarbij wel met nieuwe vragen geconfronteerd. 'Burgers maken hun buurt' biedt een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers. Lees meer

Het piramidemodel

Om zowel het lokale aanbod als de vraag naar ouderenwoningen in beeld te brengen is in 2011 het Piramidemodel ontwikkeld. Met het Piramidemodel kunnen beleidsmakers realistisch, haalbaar en onderbouwd bepalen hoeveel aangepaste woningen er lokaal nodig zijn. Lees meer