Actief burgerschap: Lijnen in de literatuur

In de literatuurstudie 'Actief burgerschap: Lijnen in de literatuur' is bestaande wetenschappelijke kennis op het terrein van actief burgerschap bij elkaar gebracht. Lees meer

Evaluatie Solids

De onbekende toekomst huisvesten

Lees meer

Evaluatie krimpexperimenten

Experimenten met wonen, ruimte en voorzieningen

Lees meer

Problemen aan onderkant particuliere woningmarkt in beeld.

In de goedkope koopwoningvoorraad worden drie belangrijke problemen gesignaleerd: slecht onderhouden woningen, slecht verkoopbare woningen en de restschuldproblematiek van bewoners van deze woningen. In dit rapport wordt de vraag beantwoord hoe groot die problematiek daadwerkelijk is. Lees meer

Flexibele bestemmingsplannen stimuleren gebiedsontwikkeling

Met het toepassen van flexibele bestemmingsplannen blijft de rechtszekerheid voor burgers op peil en kunnen gemeenten de regierol behouden. Dat blijkt uit het ‘Onderzoek flexibele bestemmingsplannen’. Lees meer

Economische stijging van lager opgeleiden

Het verbeteren van de economische positie van lager opgeleiden is een belangrijk beleidsthema, vanwege de zwakke positie die deze groep vaak inneemt in de samenleving. Meer inzicht in de voorwaarden waaronder lager opgeleiden hun economische positie kunnen verbeteren kan helpen om aanknopingspunten te vinden voor beleid. Hierin is ook de relatie met andere groepen op de arbeidsmarkt van belang omdat zij de mogelijkheden voor laagopgeleiden beïnvloeden. Lees meer