Kosten? Waarde!

De energietransitie als stedelijke vernieuwing

Welke lessen hebben de stadsvernieuwers van 40 jaar geleden voor de aanpak van de aardgasvrije wijken? Lees meer

Een nieuw (t)huis

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

Een geschikte woning voor langer zelfstandig thuis. Hoe benader, ontzorg en ondersteun je senioren om de stap naar een aantrekkelijke nieuwe woning te maken? In deze publicatie vindt u lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken van het experiment ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’. Lees meer

Een aanpak met ruggengraat

Op weg naar een onderwijshuisvesting van integrale, klimaat-inclusieve topkwaliteit

We ploeteren van pilot naar proeftuin en van experimenteerruimte naar icoonproject. Hoe komen we tot een schoolgebouwenbestand van integrale, klimaat-inclusieve (top)kwaliteit? Lees meer

Gemengde wijken herladen

Van fysiek ingrijpen naar een brede inclusieve aanpak

Al jaren wordt in Nederland gestuurd op de bewonerssamenstelling van kwetsbare wijken. Wat verstaan we eigenlijk onder een ‘gemengde-wijkaanpak’ anno nu? Hoe denken we daar te komen? Dit artikel gaat in op de verwachting voor de toekomst van bewoners, buurt, wijk en stad, en wat er nodig is om van ‘mengen’ een succes te maken. Lees meer

Slagkracht in de wijk

Praktijkboek voor de meerjarige gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Met de aankondiging van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is de aandacht voor het leefklimaat in kwetsbare wijken terug. Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg met het opzetten van een slagvaardige wijkaanpak. Lees meer

Analyse coalitieakkoorden

Platform31 onderzocht in opdracht van de VNG de gemeentelijke coalitieakkoorden op inhoud met behulp van automatische tekstanalyse. Lees meer

Aandacht voor vergrijzing in de omgevingsvisie

Ruimte voor wonen, welzijn en zorg in ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Platform31 maakte een beknopte analyse van de wijze waarop verschillende gemeenten het thema vergrijzing agenderen, het opnemen in hun (ontwerp)visie en dit concreet maken in ruimtelijke keuzen. In deze factsheet laten wij zien hoe vijf gemeenten dit uitwerkten. Lees meer

Doet prijs-kwaliteit er nog toe?

Ervaren neveneffecten van huurprijswetgeving door woningcorporaties

In 2021 voerde de overheid de Wet eenmalige huurverlaging in, en recent werd een tweede Eenmalige wettelijke huurverlaging (2024) aangekondigd. Zulke huurverlagingen maken voor veel huishoudens het wonen betaalbaarder, maar er zijn ook neveneffecten. Deze publicatie gaat in op de ervaren neveneffecten van huurprijswetgeving door woningcorporaties. Lees meer

Indirect huren: kosten en baten?

Een praktijkonderzoek naar intermediaire verhuur binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ouderenzorg

Deze verkenning geeft inzicht in de praktijk van intermediaire verhuur: hoe vaak komt indirect huren voor en welke afspraken maken partijen met elkaar om intermediaire verhuur goed uit te kunnen voeren? Lees meer

Evaluatie Boschgaard

Wooncoöperatie: van start tot eerste paal

Woningcorporatie Zayaz en woonproject Boschgaard in ’s-Hertogenbosch vroegen Platform31 om het project Boschgaard te evalueren. Het rapport gaat dieper op het proces, eigenaarschap, circulariteit, budget en waarde voor de buurt. Lees meer

Handreiking Middenhuur woningcorporaties

Om corporaties te ondersteunen bij het opstellen van middenhuurbeleid stelde Platform31 een handreiking op. Lees meer