Slagkracht in de wijk

Praktijkboek voor de meerjarige gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Met de aankondiging van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is de aandacht voor het leefklimaat in kwetsbare wijken terug. Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg met het opzetten van een slagvaardige wijkaanpak. Lees meer

Analyse coalitieakkoorden

Platform31 onderzocht in opdracht van de VNG de gemeentelijke coalitieakkoorden op inhoud met behulp van automatische tekstanalyse. Lees meer

Aandacht voor vergrijzing in de omgevingsvisie

Ruimte voor wonen, welzijn en zorg in ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Platform31 maakte een beknopte analyse van de wijze waarop verschillende gemeenten het thema vergrijzing agenderen, het opnemen in hun (ontwerp)visie en dit concreet maken in ruimtelijke keuzen. In deze factsheet laten wij zien hoe vijf gemeenten dit uitwerkten. Lees meer

Doet prijs-kwaliteit er nog toe?

Ervaren neveneffecten van huurprijswetgeving door woningcorporaties

In 2021 voerde de overheid de Wet eenmalige huurverlaging in, en recent werd een tweede Eenmalige wettelijke huurverlaging (2024) aangekondigd. Zulke huurverlagingen maken voor veel huishoudens het wonen betaalbaarder, maar er zijn ook neveneffecten. Deze publicatie gaat in op de ervaren neveneffecten van huurprijswetgeving door woningcorporaties. Lees meer

Indirect huren: kosten en baten?

Een praktijkonderzoek naar intermediaire verhuur binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ouderenzorg

Deze verkenning geeft inzicht in de praktijk van intermediaire verhuur: hoe vaak komt indirect huren voor en welke afspraken maken partijen met elkaar om intermediaire verhuur goed uit te kunnen voeren? Lees meer

Evaluatie Boschgaard

Wooncoöperatie: van start tot eerste paal

Woningcorporatie Zayaz en woonproject Boschgaard in ’s-Hertogenbosch vroegen Platform31 om het project Boschgaard te evalueren. Het rapport gaat dieper op het proces, eigenaarschap, circulariteit, budget en waarde voor de buurt. Lees meer

Handreiking Middenhuur woningcorporaties

Om corporaties te ondersteunen bij het opstellen van middenhuurbeleid stelde Platform31 een handreiking op. Lees meer

Factsheet Omgevingsparticipatie georganiseerd door private partijen

Door de Omgevingswet komt privaat georganiseerde participatie straks vaker voor en wordt het zelfs verplicht bij een buitenplanse omgevingsvergunningaanvraag. De rolverdeling bij participatie georganiseerd door private partijen vraagt om goede voorbereiding. Deze factsheet helpt u hierbij op weg. Lees meer

Van stad naar platteland

Wordt wonen op het platteland populairder voor kopers uit stedelijke gebieden?

Platform31 en het Kadaster beschrijven in dit rapport de verhuisbewegingen van kopers vanuit stedelijke gemeenten naar landelijke gemeenten. De algemene onderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord wordt, is: neemt de stroom vanuit stedelijke gemeenten naar een koopwoning in landelijke gemeenten toe? Lees meer

Omgevingsplan: procedures en processen

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2022-1

Dit supplement van Op dezelfde leest besteedt aandacht aan de procedures en processen die relevant zijn bij het wijzigen van een omgevingsplan. Lees meer

Zomerspecial Platform31

Must-reads en meer voor stad en regio

In de nieuwe zomerspecial van Platform31 vindt u onze belangrijkste kennisproducten van het afgelopen half jaar, gebundeld per opgave. Verdiep u in publicaties, leer van praktijkvoorbeelden, luister naar podcasts of bekijk factsheets en tools. Lees meer