De woningbouwopgave en het omgevingsplan

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2022-2

In het nieuwe supplement van Op dezelfde leest staat de voorbereiding en inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw centraal. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

Jaarlijks brengt Platform31 zijn must-reads bij elkaar in de winterspecial. Praktijkvoorbeelden, analyses, tools en podcasts: genoeg om de bezinning van de maand december te voeden – overzichtelijk in thema’s gegroepeerd. Lees meer

Commerciële utiliteitsgebouwen verduurzamen

Inzicht in stappen naar een uitvoeringsplan

Utiliteitsbouw ook van het gas af? Daarvoor is overzicht in belangen, kansen en te zetten stappen nodig. Lees meer

EU-subsidies: hoe gaan kleinere gemeenten te werk?

Inzichten en lessen uit de praktijk

Een aantal kleinere gemeenten doet het opvallend goed bij het aanvragen van Europese subsidies en fondsen. Platform31 onderzocht waarom. Lees meer

Antwoorden op 33 vragen over flexwonen

Het realiseren van flexwoningen wordt steeds belangrijker. Maar initiatiefnemers lopen nog vaak tegen allerlei praktische knelpunten en barrières aan. In deze publicatie bundelen we 33 vragen over flexwonen en de antwoorden die erbij horen. Lees meer

Het proces van huisuitzettingen: voorkomen én genezen

Ieder jaar zien woningcorporaties zich genoodzaakt een aantal huurcontracten te ontbinden, waarna een huisuitzetting volgt. Het is niet altijd duidelijk wat er vervolgens met het uit huis gezette huishouden gebeurt. Dit rapport brengt in kaart welke acties er door woningcorporaties en andere betrokken partijen worden ondernomen als eenmaal besloten is tot een huisuitzetting. Lees meer

Handreiking: het beter bereiken van werkende armen

Vragen en tips van en voor gemeenten

Veel gemeenten vinden het moeilijk om de (groeiende) groep inwoners te bereiken die werkt, maar toch arm is en in de financiële problemen komt of dreigt te komen. Platform31 haalde informatie op bij een aantal gemeenten en experts en schreef een praktische handreiking over het bereiken van werkende armen. Lees meer

Woonvarianten voor senioren: dertig praktijkvoorbeelden

Wat zijn voorbeelden en inzichten van nieuwe woonconcepten voor senioren die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd? Platform31 ordent aan de hand van de tien woonprofielen de dertig voorbeelden die zij online portretteerde. Lees meer

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

Papers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Op 27 en 28 september zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Corpovenista, Aedes en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens deze dagen zijn 26 papers gepresenteerd. Lees meer

Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2023

Transities op de tocht?

Wat zijn de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet voor 2023 en wat betekent dit voor stad en regio? Dat is de vraag die ieder jaar centraal staat in onze analyse van de Rijksbegroting. Lees meer

Versterken van de sociale basis

Rollen voor gemeenten

Platform31 onderzocht hoe gemeenten lokale initiatieven kunnen ondersteunen om zo de sociale basis te versterken. Deze publicatie biedt praktische inzichten en handreikingen voor gemeenteambtenaren die werken aan de sociale basis. En toont welke rollen de lokale overheid kan vervullen. Lees meer