Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden

Deel 2: Het uitwisselen van signalen & afstemmen van processen

In deze tweede handreiking staat het delen en uitwisselen van signalen en gegevens centraal. Hoe kun je deze processen het best inrichten? We geven een overzicht, goede voorbeelden en delen tips & tricks. Lees meer

Opschalingsbewust denken en doen

Gespreksstarter handvatten opschalingsbewust handelen energietransitie

Deze publicatie geeft een basis voor gesprekken in de context van de energietransitie en binnen het Programma Aardgasvrije Wijken om te komen tot een gezamenlijk beeld over opschaling. Lees meer

Big Deal: van groot naar groots

Hoe kunnen grote City Deals veel impact creëren?

Hoe werk je samen in een City Deal met meer dan vijftig of zelfs meer dan honderd partners? Hoe kunnen grote deals goede – grootse – resultaten boeken? Dat onderzochten we, de conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in dit rapport. Lees meer

Het Welvaart model canvas

Slagvaardig samen de regionale economie versterken

Het 'Welvaart model canvas' helpt om te kiezen voor een economische opgave, een gemaakte keuze ter discussie te stellen en telkens scherp te hebben of de uitwerking van de keuze leidt tot succes. Het model biedt regio’s in Nederland concrete handvatten om uitvoeringskracht te ontwikkelen. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

In december blikken we jaarlijks terug en bundelen we onze must-reads in de winterspecial, overzichtelijk per thema. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier, goede feestdagen en de beste wensen voor 2022! Lees meer

Sterker uit de crisis

Lessen en inzichten uit interviews met gemeenten en ondernemers in coronatijd

De coronacrisis vraagt veel van ondernemers en daarmee van gemeenten die met hen werken aan een duurzaam levensvatbare lokale economie. De crisis maakt duidelijk waar de kracht en de knelpunten zitten in dit partnerschap. In een interviewronde in het voorjaar van 2021 is hierover uitgebreid gesproken met ondernemers en gemeenten. In deze notitie presenteren we de opgedane lessen en inzichten. Lees meer

Werken aan herstel en stabiliteit

Wijk- en buurtvoorzieningen met aandacht voor psychische kwetsbaarheid

Nu meer mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving zelfstandig in de wijk blijven wonen, vraagt dat aandacht voor de voorzieningen in de wijk. In deze publicatie – naar aanleiding van het experiment Weer Thuis – lees je welke voorzieningen je (op onderdelen) op wijk- en buurtniveau kunt organiseren en vind je voorbeelden uit de praktijk. Lees meer

De wooncrisis voorbij

Papers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021

Op 6 en 7 oktober zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Corpovenista en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde paperbundel 8 relevante papers. Lees meer

Het wijzigen van het omgevingsplan

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2021-2

In dit supplement van Op dezelfde leest ontdekt u wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan. Want veel initiatieven of projecten zullen, net als in de huidige situatie, niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Lees meer

In netwerken leren en innoveren

Een inventarisend onderzoek naar regionale kennis- en innovatienetwerken

Dit onderzoek bevat een inventarisatie van regionale netwerken en maakt zo de verandering van het kennisecosysteem voor het fysieke domein zichtbaar. Lees meer

Regionale samenwerking

Hoe werk je als overheden samen voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Regionale afstemming over visie en beleid is essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze factsheet biedt handvatten voor het bouwen aan regionale samenwerking. Lees meer