Economische stijging van lager opgeleiden

Het verbeteren van de economische positie van lager opgeleiden is een belangrijk beleidsthema, vanwege de zwakke positie die deze groep vaak inneemt in de samenleving. Meer inzicht in de voorwaarden waaronder lager opgeleiden hun economische positie kunnen verbeteren kan helpen om aanknopingspunten te vinden voor beleid. Hierin is ook de relatie met andere groepen op de arbeidsmarkt van belang omdat zij de mogelijkheden voor laagopgeleiden beïnvloeden. Lees meer

Cultureel erfgoed op waarde geschat

‘De waarde van erfgoed zal steeds vaker in harde cijfers moeten worden uitgedrukt. Dat heeft grote consequenties voor het erfgoedbeleid van gemeenten’, dat blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Cultureel erfgoed op waarde geschat. De publicatie is het resultaat van twee onderzoekstrajecten van Platform31, uitgevoerd met diverse steden, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente. Lees meer

Handreiking Woonvaardigheden

Werkwijze voor woningcorporaties om persoonlijk en proactief om te gaan met nieuwe huurders

Lees meer

Nieuwe perspectieven voor publieke ruimten

Gemeenten besteden veel aandacht aan het verbeteren van hun centrumlocaties. Daardoor blijven er minder middelen over voor pleinen en parken in gewone woonwijken. Daar komt de leefbaarheid onder druk te staan. Platform31 onderzocht hoe de gewone publieke ruimte in een tijd van economische schaarste kan verbeteren. Lees meer