Alternatieve financieringsvormen VvE’s

Uit het onderzoek ‘Alternatieve financieringsvormen VvE´s’ blijkt dat de risico’s klein zijn. Alle leningen die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in de afgelopen 15 jaar aan VvE´s verstrekte, zijn terugbetaald. Lees meer

Actief burgerschap: Lijnen in de literatuur

In de literatuurstudie 'Actief burgerschap: Lijnen in de literatuur' is bestaande wetenschappelijke kennis op het terrein van actief burgerschap bij elkaar gebracht. Lees meer

Evaluatie Solids

De onbekende toekomst huisvesten

Lees meer

Evaluatie krimpexperimenten

Experimenten met wonen, ruimte en voorzieningen

Lees meer

Problemen aan onderkant particuliere woningmarkt in beeld.

In de goedkope koopwoningvoorraad worden drie belangrijke problemen gesignaleerd: slecht onderhouden woningen, slecht verkoopbare woningen en de restschuldproblematiek van bewoners van deze woningen. In dit rapport wordt de vraag beantwoord hoe groot die problematiek daadwerkelijk is. Lees meer

Flexibele bestemmingsplannen stimuleren gebiedsontwikkeling

Met het toepassen van flexibele bestemmingsplannen blijft de rechtszekerheid voor burgers op peil en kunnen gemeenten de regierol behouden. Dat blijkt uit het ‘Onderzoek flexibele bestemmingsplannen’. Lees meer