Gemeentelijke noodfondsen voor energiekosten

Een verkenning naar wat gemeenten doen en waar zij tegenaan lopen

Een eerste verkenning met en voor de G40-gemeenten rond de maatregelen die gemeenten optuigen vanwege de groeiende schuldenproblematiek van hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

Jaarlijks brengt Platform31 zijn must-reads bij elkaar in de winterspecial. Praktijkvoorbeelden, analyses, tools en podcasts: genoeg om de bezinning van de maand december te voeden – overzichtelijk in thema’s gegroepeerd. Lees meer

Het proces van huisuitzettingen: voorkomen én genezen

Ieder jaar zien woningcorporaties zich genoodzaakt een aantal huurcontracten te ontbinden, waarna een huisuitzetting volgt. Het is niet altijd duidelijk wat er vervolgens met het uit huis gezette huishouden gebeurt. Dit rapport brengt in kaart welke acties er door woningcorporaties en andere betrokken partijen worden ondernomen als eenmaal besloten is tot een huisuitzetting. Lees meer

Handreiking: het beter bereiken van werkende armen

Vragen en tips van en voor gemeenten

Veel gemeenten vinden het moeilijk om de (groeiende) groep inwoners te bereiken die werkt, maar toch arm is en in de financiële problemen komt of dreigt te komen. Platform31 haalde informatie op bij een aantal gemeenten en experts en schreef een praktische handreiking over het bereiken van werkende armen. Lees meer

Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede

Deze publicatie bevat aanpakken en voorbeelden uit de praktijk van woningcorporaties. Nieuwe aanpakken, of aanpakken zich al bewezen hebben, want corporaties hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om huurachterstanden bij hun huurders te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en te helpen bij oplossingen. Lees meer

Een goed gesprek voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen

De belangrijkste ingrediënten en tips voor professionals en organisaties

Voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen, proberen professionals een beeld te krijgen van wat er speelt op meerdere leefgebieden. GezondIn sprak met vijf ervaren professionals uit het sociaal domein over hun brede gesprek. Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste ingrediënten en tips Lees meer

Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden

Deel 3: Cliëntbenadering en stress-sensitieve aanpak

In het derde deel kijken we naar de benadering van cliënten en hoe je als woningcorporatie je dienstverlening effectiever en stress-sensitiever inricht. We delen de belangrijkste bouwstenen voor een stress-sensitieve aanpak, goede voorbeelden en delen tips & tricks. Lees meer

Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden

Deel 2: Het uitwisselen van signalen & afstemmen van processen

In deze tweede handreiking staat het delen en uitwisselen van signalen en gegevens centraal. Hoe kun je deze processen het best inrichten? We geven een overzicht, goede voorbeelden en delen tips & tricks. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

In december blikken we jaarlijks terug en bundelen we onze must-reads in de winterspecial, overzichtelijk per thema. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier, goede feestdagen en de beste wensen voor 2022! Lees meer

Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden

Deel 1: Samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten

In deel 1 van deze handreiking staat de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten centraal. Wat is vroegsignalering en wat betekent dit voor die samenwerking? En wat kun je zelf doen om hier goed invulling aan te geven? Lees meer

Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v.

Herstel en perspectief in tijden van transitie

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen de G40- en M50-gemeenten de komende jaren rekening te houden? De trendstudie ‘Herstel en perspectief in tijden van transitie’ zet dit voor stad, gemeente en regio op een rij. Lees meer