Van stad naar platteland

Wordt wonen op het platteland populairder voor kopers uit stedelijke gebieden?

Platform31 en het Kadaster beschrijven in dit rapport de verhuisbewegingen van kopers vanuit stedelijke gemeenten naar landelijke gemeenten. De algemene onderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord wordt, is: neemt de stroom vanuit stedelijke gemeenten naar een koopwoning in landelijke gemeenten toe? Lees meer