Gefaseerde strategie voor de herontwikkeling van Rolduckerveld

De financiering en planvorming van een herstructureringsaanpak in Kerkrade

In 2016 namen de gemeente Kerkrade, de stadsregio Parkstad Limburg, twee woningcorporaties en de provincie Limburg het initiatief voor een ambitieuze integrale gebiedstransformatie van de wijk Rolduckerveld. Dit rapport gaat dieper in op de ontwikkelde gebiedsstrategie. Lees meer