Functiemenging op bedrijventerreinen

Het mengen van wonen en werken bij gebiedstransformatie

Platform31 brengt de knelpunten bij het mengen van wonen en werken bij gebiedstransformatie in kaart en zet daar oplossingsrichtingen tegenover. Lees meer

De woningbouwopgave en het omgevingsplan

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2022-2

In het nieuwe supplement van Op dezelfde leest staat de voorbereiding en inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw centraal. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

Jaarlijks brengt Platform31 zijn must-reads bij elkaar in de winterspecial. Praktijkvoorbeelden, analyses, tools en podcasts: genoeg om de bezinning van de maand december te voeden – overzichtelijk in thema’s gegroepeerd. Lees meer

Factsheet Omgevingsparticipatie georganiseerd door private partijen

Door de Omgevingswet komt privaat georganiseerde participatie straks vaker voor en wordt het zelfs verplicht bij een buitenplanse omgevingsvergunningaanvraag. De rolverdeling bij participatie georganiseerd door private partijen vraagt om goede voorbereiding. Deze factsheet helpt u hierbij op weg. Lees meer

Omgevingsplan: procedures en processen

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2022-1

Dit supplement van Op dezelfde leest besteedt aandacht aan de procedures en processen die relevant zijn bij het wijzigen van een omgevingsplan. Lees meer

Regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling

Hoe werkt regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling in de praktijk? Platform31 analyseerde zes praktijkvoorbeelden. Lees meer

Zomerspecial Stedelijke Transformatie

In de zomerspecial van het programma Stedelijke Transformatie vindt u onze belangrijkste opbrengsten van het afgelopen half jaar. Alle ervaringen, oplossingsrichtingen en versnelmogelijkheden bundelen we per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden of bekijk onze factsheets. Lees meer

Factsheet Transformatie van winkelgebieden

Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Leegstand betekent meer dan het onbezet zijn van een pand. Verschraling van het kwalitatieve aanbod, effecten op de leefbaarheid en veiligheid en vatbaarheid voor ondermijnende activiteiten zijn daarvan voorbeelden. Transformatie van winkelgebieden is een pijler om deze problemen tegen te gaan. In deze factsheet vindt u handvatten en voorbeelden. Lees meer

Factsheet De kracht van woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling

Woningcorporaties zijn echte kenners van de stad en hebben baat bij voldoende sociale huurwoningen. Hun expertise kan een enorme bijdrage zijn in elke fase van gebiedsontwikkeling. In deze factsheet leest u over de rol van de woningcorporatie in vier ontwikkelingsfasen. Daarnaast delen we vijf mogelijkheden voor woningcorporaties om woningen te ontwikkelen. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

In december blikken we jaarlijks terug en bundelen we onze must-reads in de winterspecial, overzichtelijk per thema. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier, goede feestdagen en de beste wensen voor 2022! Lees meer

Het wijzigen van het omgevingsplan

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2021-2

In dit supplement van Op dezelfde leest ontdekt u wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan. Want veel initiatieven of projecten zullen, net als in de huidige situatie, niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Lees meer