Analyse M50-coalitieakkoorden

Platform31 maakte in opdracht van de M50 een analyse van de coalitieakkoorden in M50-gemeenten. Lees meer

Een circulaire energietransitie

Het waarom en hoe voor gemeenten

De energie- en de circulaire transitie kunnen elkaar versterken. Dat is hard nodig, want gemeenten moeten haast maken met beide opgaven. Met een brainstorm-canvas, achtergronden en voorbeelden helpen Platform31 en VNG gemeenten op weg. Lees meer

Toolkit Ondernemers betrekken bij de energietransitie

Deze toolkit helpt gemeenten om met verschillende typen ondernemers effectief te communiceren over de energietransitie. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

Jaarlijks brengt Platform31 zijn must-reads bij elkaar in de winterspecial. Praktijkvoorbeelden, analyses, tools en podcasts: genoeg om de bezinning van de maand december te voeden – overzichtelijk in thema’s gegroepeerd. Lees meer

Commerciële utiliteitsgebouwen verduurzamen

Inzicht in stappen naar een uitvoeringsplan

Utiliteitsbouw ook van het gas af? Daarvoor is overzicht in belangen, kansen en te zetten stappen nodig. Lees meer

EU-subsidies: hoe gaan kleinere gemeenten te werk?

Inzichten en lessen uit de praktijk

Een aantal kleinere gemeenten doet het opvallend goed bij het aanvragen van Europese subsidies en fondsen. Platform31 onderzocht waarom. Lees meer

Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2023

Transities op de tocht?

Wat zijn de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet voor 2023 en wat betekent dit voor stad en regio? Dat is de vraag die ieder jaar centraal staat in onze analyse van de Rijksbegroting. Lees meer

Kosten? Waarde!

De energietransitie als stedelijke vernieuwing

Welke lessen hebben de stadsvernieuwers van 40 jaar geleden voor de aanpak van de aardgasvrije wijken? Lees meer

Een aanpak met ruggengraat

Op weg naar een onderwijshuisvesting van integrale, klimaat-inclusieve topkwaliteit

We ploeteren van pilot naar proeftuin en van experimenteerruimte naar icoonproject. Hoe komen we tot een schoolgebouwenbestand van integrale, klimaat-inclusieve (top)kwaliteit? Lees meer

Tool ‘Samen versnellen met warmtenetten’

Doorbraakmomenten in de samenwerking tussen gemeenten, warmtebedrijven en Startmotor woningcorporaties

Met de Tool 'Samen versnellen met warmtenetten' kunnen beslissers en hun ondersteuners van gemeenten, warmtebedrijven en woningcorporaties op de schouders staan van collega’s uit het land, hun begrip voor de drie partijen versterken en voor versnelling zorgen in hun eigen praktijk. Lees meer

In transitie richting aardgasvrije wijken

Over rechtvaardigheid, betaalbaarheid en besluitvorming

De transitie naar aardgasvrije wijken is een complexe opgave. G4, TNO en Platform31 zochten uit hoe de gemeentelijke regierol doorwerkt bij het streven naar energierechtvaardigheid, het bekostigen van transitie naar aardgasvrije wijken en de stap van besluit naar uitvoering. Lees meer