Het Welvaart model canvas

Slagvaardig samen de regionale economie versterken

Het 'Welvaart model canvas' helpt om te kiezen voor een economische opgave, een gemaakte keuze ter discussie te stellen en telkens scherp te hebben of de uitwerking van de keuze leidt tot succes. Het model biedt regio’s in Nederland concrete handvatten om uitvoeringskracht te ontwikkelen. Lees meer

Sterker uit de crisis

Lessen en inzichten uit interviews met gemeenten en ondernemers in coronatijd

De coronacrisis vraagt veel van ondernemers en daarmee van gemeenten die met hen werken aan een duurzaam levensvatbare lokale economie. De crisis maakt duidelijk waar de kracht en de knelpunten zitten in dit partnerschap. In een interviewronde in het voorjaar van 2021 is hierover uitgebreid gesproken met ondernemers en gemeenten. In deze notitie presenteren we de opgedane lessen en inzichten. Lees meer

De bezoeker centraal als nieuw binnenstadsnormaal

Vijf concrete aanbevelingen voor een vitale en duurzame binnenstad

De toekomst van de binnenstad begint op ooghoogte. Keuzes die ontwerpers en beleidsmakers op ooghoogte maken, beïnvloeden het gedrag en de beleving van bezoekers. Tijd dus om daar in de aanpak van binnensteden op in te spelen. In dit artikel laden we deze gebruikersgerichte aanpak door vijf concrete lessen uit het onderzoekstraject ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ te delen. Lees meer

De energietransitie en de arbeidsmarkt

Zij-instroom in relevante sectoren voor de energietransitie

Platform31 verkende in opdracht van het ministerie van BZK het thema energietransitie (in de gebouwde omgeving) en de arbeidsmarkt, waarbij de focus lag op ‘zij-instroom’ als een van de manieren om het tekort aan vakmensen te verkleinen. Lees meer

Samenvatting Rijksbegroting 2022

De belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens relevant voor stad en regio

In deze samenvatting van de Rijksbegroting bundelen we de meest opvallende maatregelen en beleidswijzigingen voor u, geordend naar de ministeries, die het meest relevant zijn voor stad en regio. Lees meer

Herstel van binnensteden

Wat is er nodig voor een vitale en duurzame binnenstad?

Binnensteden zijn een belangrijke economische motor voor de regio én het centrum van een samenleving. Corona heeft er bestaande knelpunten versterkt, en maakt het nog belangrijker dat we met een nieuwe blik naar binnensteden kijken. Wat is er nodig om de knelpunten aan te pakken, kansen te verzilveren en te komen tot duurzaam economisch herstel en toekomstbestendige binnensteden? Van gemeenten zelf en van provincies en het Rijk? Lees meer

Samen maken we het mogelijk!

Het verhaal van Publiek Ondernemen in Delft

Deze publicatie vertelt het verhaal van Publiek Ondernemen in Delft. Tien Delftse initiatieven laten zien wat de Publiek Ondernemenaanpak in de praktijk betekent. Lees meer