Wegwijzer bij het wikken en wegen van woningcorporaties

De woningcorporatie wordt gevraagd tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke urgenties. Kerntaken worden opgerekt en keuzes moeten worden gemaakt. De wegwijzer is een hulpmiddel om tot logisch nadenken te komen over gecompliceerde en complexe keuzes. Lees meer

Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal voor iedereen? In het magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!’ delen we twaalf sterke praktijkvoorbeelden vanuit alle Nederlandse windstreken. Lees meer

75 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak

Kennisdossier stedelijke vernieuwing. Update 2022

In deze stevig geactualiseerde longread vindt u een gestructureerd beeld van de beleidsontwikkeling in stedelijke vernieuwing, de huidige trends en het speelveld waarin partijen in de wijk vandaag de dag opereren. Lees meer

Binder: zelfstandig wonen met een vangnet

Evaluatie van een gemengd wonen-project in Nijmegen

Binder is een gemengd wonen project (Magic Mix) in Nijmegen. In dit onderzoek is gekeken naar opvallende kenmerken van Binder, de inhoud van en de verantwoordelijkheid voor de financiële en maatschappelijke kosten en baten, min of meer vergelijkbare projecten in het land en verbetermogelijkheden binnen Binder. Lees meer

Handreiking woonzorgopgave: van visie naar uitvoering

Deze handreiking – ontwikkeld door Platform31 en gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg – geeft gemeentelijke beleidsmedewerkers wonen én zorg en hun samenwerkingspartners houvast bij het vertalen van de woonzorgvisie naar concrete acties en uitvoering. Lees meer

De wooncrisis voorbij

Papers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021

Op 6 en 7 oktober zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Corpovenista en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde paperbundel 8 relevante papers. Lees meer

Regionale samenwerking

Hoe werk je als overheden samen voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Regionale afstemming over visie en beleid is essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze factsheet biedt handvatten voor het bouwen aan regionale samenwerking. Lees meer

Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

Twaalf voorbeelden ter inspiratie

In dit rapport geven de onderzoekers twaalf voorbeelden van flexibele woonoplossingen in kleinere gemeenten. Ook duiden zij de (vermeende) trek van de Randstad naar het platteland. De voorbeelden kunnen als inspiratie dienen. Lees meer

Relatie gemeente en huisvesters

Afspraken maken over het effectief exploiteren, ontwikkelen en beheren van huisvestinglocaties

De aanloop naar de realisatie van een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten is vaak lang en taai. Deze factsheet biedt handvaten voor het verbeteren en onderhouden van de relatie tussen gemeente en huisvesters en over afspraken die je kunt maken over huisvestinglocaties. Lees meer

Huisvesting en ondersteuning economische dak- en thuislozen

Praktijkonderzoek in drie gemeenten en één regio

In dit praktijkonderzoek hebben we verkend welk beleid, aanpak en samenwerking er al is voor de groep economische dak- en thuislozen en op welke vragen nog antwoorden gevonden moeten worden. Lees meer

Handreiking voor een toekomstbestendige Woonzorgvisie

Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog te weinig aandacht aan wonen én zorg. De nieuwe Handreiking Woonzorgvisie – ontwikkeld door Platform31 en gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg – helpt gemeenten hierbij op weg. Lees meer