De wooncrisis voorbij

Papers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021

Op 6 en 7 oktober zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Corpovenista en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde paperbundel 8 relevante papers. Lees meer

Regionale samenwerking

Hoe werk je als overheden samen voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Regionale afstemming over visie en beleid is essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze factsheet biedt handvatten voor het bouwen aan regionale samenwerking. Lees meer

Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

Twaalf voorbeelden ter inspiratie

In dit rapport geven de onderzoekers twaalf voorbeelden van flexibele woonoplossingen in kleinere gemeenten. Ook duiden zij de (vermeende) trek van de Randstad naar het platteland. De voorbeelden kunnen als inspiratie dienen. Lees meer

Relatie gemeente en huisvesters

Afspraken maken over het effectief exploiteren, ontwikkelen en beheren van huisvestinglocaties

De aanloop naar de realisatie van een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten is vaak lang en taai. Deze factsheet biedt handvaten voor het verbeteren en onderhouden van de relatie tussen gemeente en huisvesters en over afspraken die je kunt maken over huisvestinglocaties. Lees meer

Huisvesting en ondersteuning economische dak- en thuislozen

Praktijkonderzoek in drie gemeenten en één regio

In dit praktijkonderzoek hebben we verkend welk beleid, aanpak en samenwerking er al is voor de groep economische dak- en thuislozen en op welke vragen nog antwoorden gevonden moeten worden. Lees meer

Handreiking voor een toekomstbestendige Woonzorgvisie

Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog te weinig aandacht aan wonen én zorg. De nieuwe Handreiking Woonzorgvisie – ontwikkeld door Platform31 en gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg – helpt gemeenten hierbij op weg. Lees meer

Maak beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten

Hoe leg je voorwaarden voor goede huisvesting van arbeidsmigranten vast in lokaal beleid?

Steeds meer gemeenten realiseren zich dat het opstellen van beleid essentieel is voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. En voor het versnellen van de realisering ervan. Deze factsheet biedt handvatten en tips voor het opstellen van lokaal beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Lees meer

Onbeperkt wonen?

Wonen voor mensen met een fysieke beperking

Hoe zetten gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zich in om voldoende woningen voor mensen met een fysieke beperking te organiseren? Die vraag staat centraal in deze publicatie. Lees meer

Bouwen aan draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten

Hoe creëer je draagvlak op beleidsniveau en bij de lokale gemeenschap?

In een reeks factsheets deelt Platform31 de belangrijkste lessen, geven we tips en vindt u goede voorbeelden, op basis van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten. Deze eerste factsheet biedt handvaten bij het bouwen aan draagvlak bij de lokale gemeenschap en bij de gemeentelijke organisatie om zo goede huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. Lees meer

Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v.

Herstel en perspectief in tijden van transitie

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen de G40- en M50-gemeenten de komende jaren rekening te houden? De trendstudie ‘Herstel en perspectief in tijden van transitie’ zet dit voor stad, gemeente en regio op een rij. Lees meer

Beter benutten bestaande woningbouw

Onderzoek naar belemmeringen en kansen

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, de Rijksoverheid en eventuele andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad op zowel korte als lange termijn stimuleren? Deze publicatie behandelt belemmeringen en kansen om de bestaande woningvoorraad intensiever te gebruiken. Lees meer