Doet prijs-kwaliteit er nog toe?

Ervaren neveneffecten van huurprijswetgeving door woningcorporaties

In 2021 voerde de overheid de Wet eenmalige huurverlaging in, en recent werd een tweede Eenmalige wettelijke huurverlaging (2024) aangekondigd. Zulke huurverlagingen maken voor veel huishoudens het wonen betaalbaarder, maar er zijn ook neveneffecten. Deze publicatie gaat in op de ervaren neveneffecten van huurprijswetgeving door woningcorporaties. Lees meer

Indirect huren: kosten en baten?

Een praktijkonderzoek naar intermediaire verhuur binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ouderenzorg

Deze verkenning geeft inzicht in de praktijk van intermediaire verhuur: hoe vaak komt indirect huren voor en welke afspraken maken partijen met elkaar om intermediaire verhuur goed uit te kunnen voeren? Lees meer

Evaluatie Boschgaard

Wooncoöperatie: van start tot eerste paal

Woningcorporatie Zayaz en woonproject Boschgaard in ’s-Hertogenbosch vroegen Platform31 om het project Boschgaard te evalueren. Het rapport gaat dieper op het proces, eigenaarschap, circulariteit, budget en waarde voor de buurt. Lees meer

Handreiking Middenhuur woningcorporaties

Om corporaties te ondersteunen bij het opstellen van middenhuurbeleid stelde Platform31 een handreiking op. Lees meer

Loont huren nog?

Een quickscan naar de financiële gevolgen van doorstroming van koop naar huur onder senioren

Met deze quickscan willen we een beter beeld krijgen van de financiële gevolgen van de doorstroming van senioren van een koop- naar een huurwoning. Lees meer

Hoe helpen gemeenten mensen met een middeninkomen aan een woning?

Lokale maatregelen die helpen bij het vinden van een betaalbare middenhuur- of koopwoning

De handreiking ‘Hoe helpen gemeenten mensen met een middeninkomen aan een woning?’ biedt maatregelen die gemeenten kunnen nemen om mensen met een middeninkomen aan een betaalbare middenhuur- of koopwoning te helpen. Ook laat de handreiking praktijkvoorbeelden zien. Lees meer

Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid

Lessen voor huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties

Hoe kunnen huurdersorganisaties en woningcorporaties op gelijkwaardiger wijze over lokaal woonbeleid en prestatieafspraken onderhandelen? In deze publicatie delen we de bevindingen, lessen en kansen voor het verbeteren van de samenwerking. Lees meer

Wegwijzer bij het wikken en wegen van woningcorporaties

De woningcorporatie wordt gevraagd tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke urgenties. Kerntaken worden opgerekt en keuzes moeten worden gemaakt. De wegwijzer is een hulpmiddel om tot logisch nadenken te komen over gecompliceerde en complexe keuzes. Lees meer

Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal voor iedereen? In het magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!’ delen we twaalf sterke praktijkvoorbeelden vanuit alle Nederlandse windstreken. Lees meer

75 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak

Kennisdossier stedelijke vernieuwing. Update 2022

In deze stevig geactualiseerde longread vindt u een gestructureerd beeld van de beleidsontwikkeling in stedelijke vernieuwing, de huidige trends en het speelveld waarin partijen in de wijk vandaag de dag opereren. Lees meer

Binder: zelfstandig wonen met een vangnet

Evaluatie van een gemengd wonen-project in Nijmegen

Binder is een gemengd wonen project (Magic Mix) in Nijmegen. In dit onderzoek is gekeken naar opvallende kenmerken van Binder, de inhoud van en de verantwoordelijkheid voor de financiële en maatschappelijke kosten en baten, min of meer vergelijkbare projecten in het land en verbetermogelijkheden binnen Binder. Lees meer