Antwoorden op 33 vragen over flexwonen

Het realiseren van flexwoningen wordt steeds belangrijker. Maar initiatiefnemers lopen nog vaak tegen allerlei praktische knelpunten en barrières aan. In deze publicatie bundelen we 33 vragen over flexwonen en de antwoorden die erbij horen. Lees meer

Het proces van huisuitzettingen: voorkomen én genezen

Ieder jaar zien woningcorporaties zich genoodzaakt een aantal huurcontracten te ontbinden, waarna een huisuitzetting volgt. Het is niet altijd duidelijk wat er vervolgens met het uit huis gezette huishouden gebeurt. Dit rapport brengt in kaart welke acties er door woningcorporaties en andere betrokken partijen worden ondernomen als eenmaal besloten is tot een huisuitzetting. Lees meer

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

Papers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Op 27 en 28 september zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Corpovenista, Aedes en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens deze dagen zijn 26 papers gepresenteerd. Lees meer

Een nieuw (t)huis

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

Een geschikte woning voor langer zelfstandig thuis. Hoe benader, ontzorg en ondersteun je senioren om de stap naar een aantrekkelijke nieuwe woning te maken? In deze publicatie vindt u lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken van het experiment ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’. Lees meer

Doet prijs-kwaliteit er nog toe?

Ervaren neveneffecten van huurprijswetgeving door woningcorporaties

In 2021 voerde de overheid de Wet eenmalige huurverlaging in, en recent werd een tweede Eenmalige wettelijke huurverlaging (2024) aangekondigd. Zulke huurverlagingen maken voor veel huishoudens het wonen betaalbaarder, maar er zijn ook neveneffecten. Deze publicatie gaat in op de ervaren neveneffecten van huurprijswetgeving door woningcorporaties. Lees meer

Indirect huren: kosten en baten?

Een praktijkonderzoek naar intermediaire verhuur binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ouderenzorg

Deze verkenning geeft inzicht in de praktijk van intermediaire verhuur: hoe vaak komt indirect huren voor en welke afspraken maken partijen met elkaar om intermediaire verhuur goed uit te kunnen voeren? Lees meer

Evaluatie Boschgaard

Wooncoöperatie: van start tot eerste paal

Woningcorporatie Zayaz en woonproject Boschgaard in ’s-Hertogenbosch vroegen Platform31 om het project Boschgaard te evalueren. Het rapport gaat dieper op het proces, eigenaarschap, circulariteit, budget en waarde voor de buurt. Lees meer

Handreiking Middenhuur woningcorporaties

Om corporaties te ondersteunen bij het opstellen van middenhuurbeleid stelde Platform31 een handreiking op. Lees meer

Loont huren nog?

Een quickscan naar de financiële gevolgen van doorstroming van koop naar huur onder senioren

Met deze quickscan willen we een beter beeld krijgen van de financiële gevolgen van de doorstroming van senioren van een koop- naar een huurwoning. Lees meer

Hoe helpen gemeenten mensen met een middeninkomen aan een woning?

Lokale maatregelen die helpen bij het vinden van een betaalbare middenhuur- of koopwoning

De handreiking ‘Hoe helpen gemeenten mensen met een middeninkomen aan een woning?’ biedt maatregelen die gemeenten kunnen nemen om mensen met een middeninkomen aan een betaalbare middenhuur- of koopwoning te helpen. Ook laat de handreiking praktijkvoorbeelden zien. Lees meer

Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid

Lessen voor huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties

Hoe kunnen huurdersorganisaties en woningcorporaties op gelijkwaardiger wijze over lokaal woonbeleid en prestatieafspraken onderhandelen? In deze publicatie delen we de bevindingen, lessen en kansen voor het verbeteren van de samenwerking. Lees meer